Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Betere arbeidsomstandigheden voor Europese vissers

2 min read

De Europese Raad heeft op 13 oktober een richtlijn goedgekeurd die kracht van wet verleent aan een akkoord tussen de sociale partners van de EU (COGECA, ETF en EUROPÊCHE) in de zeevisserijsector.

Het akkoord van de sociale partners maakt het mogelijk om het IAO-Verdrag betreffende werk in de visserijsector van 2007 binnen de EU toe te passen.

De voorzitter van de Raad, Ján Richter, minister van Arbeid, Sociale Zaken en Gezin van Slowakije, zei: “Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de verbetering van de arbeids- en leefomstandigheden van vissers en een uitstekend voorbeeld van succesvolle sociale dialoog binnen een sector. Vandaag hebben we ervoor gezorgd dat dit werk in het EU-recht wordt verankerd, ten voordele van alle vissers in de hele EU.”

Doel van het akkoord is te zorgen voor betere arbeidsomstandigheden voor vissers en fatsoenlijk werk aan boord van vissersvaartuigen die de vlag van een EU-lidstaat voeren, ook buiten de wateren van de EU.

De richtlijn behelst minimumeisen inzake werk- en rusttijden van vissers, dienstvoorwaarden, veiligheid op het werk, bescherming tegen arbeid gerelateerde ziekte, procedures in geval van letsel of overlijden, medische verzorging aan boord, betaling, huisvesting en voeding.

Met deze richtlijn wordt het bestaande EU-recht in overeenstemming gebracht met de nieuwe bepalingen in het IAO-Verdrag.

Achtergrond

Het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Verdrag C 188) van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) werd in 2007 aangenomen. Het is van toepassing op alle types zeevaartuigen, onafhankelijk van hun grootte, en is erop gericht minimumnormen te bieden om vissers bij hun werkzaamheden te beschermen.

De Commissie nodigde de sociale partners van de EU in 2007 uit om “de mogelijkheden te onderzoeken van een gezamenlijk initiatief om de toepassing binnen de EU van de bepalingen van Verdrag C 188 te bevorderen”.

De sociale partners op EU-niveau – de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF), de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de EU (EUROPÊCHE) en het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA) – sloten in mei 2013 een overeenkomst. De bedoeling hiervan was de bepalingen van het EU-acquis samen te voegen met IAO-Verdrag C188. Zij vroegen de Commissie vervolgens de overeenkomst in EU-recht om te zetten door middel van een richtlijn. De Commissie diende haar voorstel voor een richtlijn op 28 april 2016 bij de Raad in.

Volgende stappen

De richtlijn zal tijdens een komende zitting van de Raad formeel worden aangenomen. [Persmededeling Europese Raad 13/10/2016]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *