Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Omschakeling naar pulsvisserij betekent hogere winst

2 min read

De omschakeling van de boomkorvisserij naar pulsvisserij heeft economische consequenties. Pulsvisserij is kosten-effectiever, wat zorgt voor een hogere winst.

Zo was in 2014 het nettoresultaat van pulsvisserij in totaal 17 miljoen euro, tegenover een nauwelijks break-even resultaat van de boomkorvissers. De kostenbesparing die bereikt wordt bij de omschakeling naar deze visserijtechniek komt vooral voort uit een lager gasolieverbruik (-46%) per dag, dat naast een kostendaling ook een significante daling van de CO2-uitstoot betekent.

Naast de hogere nettowinst voor de eigenaar en schipper, profiteren ook de bemanningsleden bij pulsvisserij. Dit omdat hun inkomen afhankelijk is van besomming (opbrengsten) en brandstofkosten. Dit verschil valt hoger uit bij de pulsvisserij.

Tong makkelijker te vangen

Met de puls techniek is met name de tong makkelijker te vangen. Hierdoor is er een sterk toegenomen vraag naar tongquota, waardoor de huurprijs is gestegen van 60 eurocent per kg in 2012 tot €3,38 per kg in 2015. Dit kan voor sommige visserijen, die afhankelijk zijn van de huur van tongquotum, zoals de kleinschalige visserij, juist tot hogere kosten leiden.

Verschuiving van visgebieden

Naast economische effecten heeft de omschakeling ook gezorgd voor een verschuiving van visgebieden. Hier zijn twee redenen voor. Ten eerste is het nu mogelijk om te vissen in gebieden die eerder door de boomkorvissers door de zachtere bodem niet konden worden bevist. Ten tweede, vissen met pulstechniek is meer gericht op tong. Deze vis bevindt zich overwegend meer in andere gebieden dan schol. Het resultaat hiervan is een lichte westwaartse verplaatsing naar visgebieden richting de Engels kust. [Persbericht Wageningen University -28 december 2016]

Meer informatie / Download rapport

Rapport “Pulse fisheries in the Netherlands” (1,96 mb)

Lees ook: Puls halveert brandstofverbruik en CO2-uitstoot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *