Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Visserijdebat in Stellendam levert ‘Het pact van Stellendam’ op

2 min read

Job Schot (EMK) tegenover de bijeengekomen gasten en Kamerleden in Stellendam, foto Nederlands visbureau

Afgelopen 3 februari was Stellendam het toneel voor het Visserijdebat voor zittende en aankomende Kamerleden, geïnitieerd en georganiseerd door het Nederlands Visbureau.

Alvorens met elkaar in debat te gaan over tal van thema’s die spelen in de branche, brachten de Kamerleden o.l.v. Johan van de Nieuwehuijzen (directeur United Fish Auctions) en Anton Dekker(Jaczon/Vrolijk) een kort werkbezoek aan de afslag, een kotter en het Visserij Innovatiecentrum.

Op deze wijze werden zij bijgepraat over de innovaties in de branche om op een duurzame wijze te vissen en over de effecten die besluiten vanuit Den Haag en Brussel hebben op de praktijk. Zo kwamen issues als de aanlandplicht, de mogelijke gevolgen van de Brexit en windmolenparken ter sprake.

Aangekomen bij restaurant ‘Zoet of Zout’, het daadwerkelijke strijdtoneel van de Kamerleden, deden o.a. Pim Visser (voorzitter Visned), Guus Pastoor (voorzitter Visfederatie), Job Schot (EMK) en Johan Nooitgedagt (Vissersbond) tegenover de bijeengekomen gasten en Kamerleden hun zegje over eerder genoemde thema’s.

Zorgen werden geuit en voorgelegd aan de politici, maar er was ook het besef dat we leven in een tijd waarin het goed gaat met de visbestanden en menig ander land jaloers is op onze innovatieve visserij. Vrijwel alle sprekers pleitten voor meer tijd, het creëren van een werkbare situatie aangaande de aanlandplicht en doorgaan met de innovaties in de sector. Daar moet de zowel de sector en de politiek aan meehelpen.

Het werkbezoek eerder op de dag en de speeches van kopstukken uit de branche gaf genoeg stof om met elkaar in discussie te gaan.  Tjeerd de Groot (D66), Peter van Dalen (CU), Niels van den Berge (GroenLinks), Barbara Visser (VVD), Elbert Dijkgraaf (SGP) en Jo-Annes de Bat (CDA) kregen van dagvoorzitter Cees Sinke diverse thema’s voorgelegd.

Op vele punten waren de politici het eens, waaronder meer samenwerking in Europa en zeker met Duitsland inzake de Brexit. Ook werd er gepleit voor een herkenbare bewindspersoon voor Visserij en moet voedselproductie in de brede zin hoger op de politieke agenda komen te staan.

Het is een prachtige sector die economisch gezien (nog steeds) belangrijk is voor Nederland. De 8-tal actiepunten die het visserijdebat hebben opgeleverd, ook wel gekscherend ‘het pact van Stellendam’ genoemd, is een opdracht voor het nieuwe kabinet.

Tijdens de huidige regeerperiode mocht de sector steunen op een zogenoemde ‘visserijcoalitie’, die een nipte Kamermeerderheid had. Of samenwerking tussen verschillende politieke partijen die eveneens op een Kamermeerderheid kunnen rekenen, ook na de komende verkiezingen van toepassing is, blijft nog spannend.

De 8-punten van ‘Het pact van Stellendam’:

  1. Een herkenbare bewindspersoon voor Visserij
  2. Voedselproductie hoog op de agenda
  3. Landbouw en Visserij in het regeerakkoord
  4. Een coalitie in de EU t.a.v. de aanlandplicht
  5. Binnenvisserij: jaarquota en samenwerking
  6. Geld voor windenergie in gezamenlijke projecten
  7. Samenwerken t.a.v. Brexit
  8. VWA- splitsing controle en beleid

[Nieuwsbericht Nederlands visbureau 15-02-2017]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *