Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

PFA en RVZ ondertekenen Green Deal voor een Schone Zee

2 min read

Voorzitter van Balsfoort van Redersvereniging voor de Zeevisserij tekent Green Deal Visserij, foto KIMO NL en BE‏ @KIMONLBE

De Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) en de Redersvereniging voor de Zeevisserij (RVZ) hebben mede namens de grote Nederlandse pelagische rederijen die lid zijn van de PFA/RVZ de Green Deal voor een Schone Zee ondertekend.

Met deze ondertekening verbinden de PFA en de RVZ zich om in 2020 de gezamenlijke doelstelling te behalen om 95% van het afval uit de bedrijfsvoering en vistuig te recyclen dan wel nuttig toe te passen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt of de schepen onder Nederlandse vlag varen of onder Duitse of Franse vlag en of deze schepen actief zijn in de Noordzee of daarbuiten.

In het kader van de Green Deal voor de Visserij – ‘Samen voor een schone zee’ zullen bestaande initiatieven verder geïntensiveerd en uitgebreid worden. De afgelopen jaren hebben de PFA/RVZ zich al ingezet voor een minimale belasting van het milieu op zee door:

  • Aan boord van de schepen het geproduceerde afval te scheiden in 7 categorieën  (zijnde papier/karton, glas/blik, plastic, huishoudelijk afval, oude netten, olieresten en andere chemische stoffen en organisch afval.
  • Het afval vervolgens aan wal gescheiden af te voeren en te laten recyclen, dan wel te laten verwerken. Door gebruikte visnetten nu al te laten hergebruiken door de leverancier zelf.
  • En het gebruik van schoonmaakmiddelen aan boord van de schepen zo veel mogelijk te minimaliseren en exclusief biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen te gebruiken.

Ook de nieuwe inrichting van walstroom faciliteiten in onze visserijhavens zoals in IJmuiden en – sedert deze week ook – in Scheveningen leveren een bijdrage aan een schoner milieu. [Nieuwsbericht Pelagic Freezer-Trawler Assosiation 13-03-2017]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *