Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Normalisatietraject pulskorvisserij van start

2 min read

Normalisatietraject pulskorvisserij van start

In december 2016 is de nationale normcommissie ‘Visserij’ van start gegaan met een nieuw project. De commissie is een normalisatietraject gestart voor het vastleggen van eisen aan de innovatieve technologie van pulskorvisserij.

Nederland heeft als kustland veel kennis van en een groot belang bij een sterke en duurzame visserijsector. De sector heeft een innovatieve vistechniek ontwikkeld op basis van stroomstootjes (puls). In jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zijn de eerste stappen op de ontwikkeling van deze vistechniek al gezet. Vanaf 2005 heeft de ontwikkeling het pulsvistuig voor platvis een vlucht genomen. De nieuwe techniek biedt aantoonbare economische en ecologische voordelen ten opzichte van de gebruikelijke boomkorvisserij.

Onderzoek

De techniek is echter vooralsnog verboden in Europese wateren. Er mag enkel met pulstechniek gevist worden in het kader van onderzoek. Op basis van dit onderzoek, krijgen vissers een ontheffing. De technische voorschriften zijn voor ieder Nederlands vissersvaartuig met een ontheffing vastgelegd in een technisch dossier. De eisen voor het technisch dossier zijn vooralsnog vastgelegd in de Nederlandse regelgeving.

Elektrisch vissen

Elektrisch vissen (pulskorvisserij) gebeurt door stroomdraden (elektrodes) over de bodem te slepen. Dit veroorzaakt een pulserend wekveld. Vissen die in het elektrische veld terecht komen, ervaren een stroomstootje. De stroomstootjes zorgen ervoor dat de spieren van platvissen samentrekken waardoor de vis opzwemt uit de bodem. De vis wordt door de stroomstootjes niet gedood of verdoofd, maar alleen opgeschrikt. Nadat het wekveld voorbij is, ontspannen de spieren zich weer en probeert de platvis zich weer in te graven of weg te zwemmen. Zo zwemmen de vissen het net in, wat achter de elektrodes aan getrokken wordt.

Norm voor toepassing pulstechniek

Voor de veiligheid van zowel platvis als visser, is het belangrijk afspraken te maken met de volledige normcommissie. De normcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de visserijbranche, overheidsinstanties, leveranciers van pulstuigen, en NGO’s. De afspraken van deze normcommissie worden vastgelegd in een Nederlandse norm, bij het Nederlandse Normalisatie-instituut.

Het doel van dit normalisatietraject is om een onafhankelijk, normatief document te ontwikkelen dat de technische veiligheidseisen voor pulskorvisserij beschrijft, zonder innovatie tegen te gaan. Een breed gedragen en toegepaste norm kan de visserijsector helpen om de toepassing van pulstechniek te ondersteunen, te verantwoorden en te borgen binnen de nationale en Europese visserij wet- en regelgeving.

De norm wordt in de toekomst gebruikt als vertrekpunt voor de herziening van de Nederlandse regelgeving. Bovendien wordt de norm in het Engels opgesteld, zodat ook andere Europese landen gebruik kunnen maken van de informatie. Uiteindelijk hopen de Nederlandse vertegenwoordigers dat de pulstechniek in heel Europa toegepast kan worden.

Meepraten over de norm

Het eerste openbare concept van de norm wordt in het najaar van 2017 verwacht. Het is dan mogelijk om de norm in te zien en commentaar in te dienen via onze website www.normontwerpen.nen.nl . [Nieuwsbericht NeN 18-05-2017]

Lees ook: Pulsnorm krijgt vorm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *