Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europese visserijcontroles: meer inspanningen nodig

1 min read

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer zijn er meer inspanningen nodig om de EU te laten beschikken over een doeltreffend visserijcontrolesysteem.

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer zijn er meer inspanningen nodig om de EU te laten beschikken over een doeltreffend visserijcontrolesysteem.

De controleurs stellen dat de lidstaten en de Europese Commissie de afgelopen tien jaar vooruitgang hebben geboekt, maar dat de EU nog niet beschikt over een voldoende doeltreffend visserijcontrolesysteem ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

De controleurs bezochten vier lidstaten: Spanje, Frankrijk, Italië en het VK (Schotland). Geen van deze vier landen had voldoende gecontroleerd of de capaciteit van hun vissersvloot en de informatie over de vaartuigen in hun vlootregister juist was. Geen ervan had de tonnage van hun vissersvaartuigen geverifieerd en twee ervan hadden het motorvermogen niet geverifieerd. Daarnaast constateerden de controleurs aanzienlijke verschillen tussen de vaartuiggegevens in het vlootregister en die in de ondersteunende documenten.

In het algemeen voerden de onderzochte lidstaten de visserijbeheersmaatregelen adequaat uit volgens de controleurs. Satellietvolgsystemen voor vissersvaartuigen verschaften belangrijke informatie voor het monitoren en controleren van visserijactiviteiten. Als gevolg van vrijstellingen in het kader van de controleverordening werd echter 89 % van de EU-vloot niet gemonitord, wat in bepaalde visserijtakken en bij bepaalde vissoorten een belemmering vormde voor doeltreffend beheer.

“De lidstaten hebben de visserijcontroleverordening van de EU nog niet volledig uitgevoerd”, aldus de heer Janusz Wojciechowski, het voor het verslag verantwoordelijke lid van de Rekenkamer, “en sommige verordeningen moeten worden gewijzigd, willen de lidstaten hun visserij doeltreffend kunnen beheren.” [Persbericht: Europese Rekenkamer 30-05-2017]

Download speciaal verslag nr. 08/2017: EU-visserijcontroles: meer inspanningen nodig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *