Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

ICES past belangrijke vangstadviezen aan

2 min read

Het vlaggenschip RV G.O. Sars van de Noorse onderzoeksvloot.

De internationale groep van visserijbiologen (ICES) heeft voor een aantal belangrijke visbestanden het vangstadvies voor 2018 aangepast. Voor tong leidt dat tot een gunstiger advies, voor schol blijft het ongewijzigd en kabeljauw gaat naar beneden.

De exacte cijfers zijn te vinden in de Visserijnieuws van 17 november. Tijdens de EU-Noorwegen-onderhandelingen in de week van 27 november en de Visserijraad op 12 en 13 december worden de TAC’s definitief vastgesteld.

Tong

Voor tong en schol heeft de in augustus-september uitgevoerde BTS-survey aanvullende informatie opgeleverd. Hierdoor zijn dankzij sterkere jaarklassen de toestandsbeoordelingen in positieve zin bijgesteld. Hierdoor is bij tong het in juni uitgebrachte advies met daarin een korting van 7% verlaagd naar een korting van 2%.

Schol

Voor schol blijft de korting op 35% staan. Ondanks de voorspelling dat de stand stijgt naar een nieuw record van meer dan 1 miljoen ton in 2019. Dat is een grote teleurstelling voor VisNed, die vooral te wijten is aan de onrealistische MSY-referentiepunten, zoals de visserijsterfte. Het blijft voor VisNed onbegrijpelijk en niet uit te leggen aan de visserman, dat zo’n positieve ontwikkeling geconfronteerd wordt met een rigoureuze korting. VisNed is van mening dat een korting van 10% op basis van de Fmsy-ranges uit het ICES advies volstaat.

Kabeljauw

Voor kabeljauw wordt de verlaging twee keer zo hoog; van de in juni voorgestelde 12% naar 24%. Dus ondanks dat ook de stand van kabeljauw toeneemt, moeten dankzij de strikte MSY-bepalingen toch de aanlandingen naar beneden gebracht worden.

VisNed vindt dat deze vicieuze cirkel doorbroken moet worden. Dat kan alleen door het vaststellen van realistische MSY-referentiepunten. Immers, bij een toenemend bestand komt een visserman ook meer vissen tegen op de visgronden. Het verlagen van de TAC betekent grotere spanningen en het onnodig terug moeten gooien van teveel gevangen vissen. Een issue dat straks onder de aanlandplicht bovendien verboden is.

Noorse kreeft

In de Noordzee zijn 10 verschillende gebieden waar Noorse kreeft wordt gevangen, Functionele Units (FU’s) genoemd. Voor de Nederlandse vloot zijn van belang Botney Cut en Off Horns Reef. Voor 3 FU’s kwam een nieuw advies dat ervoor zorgde dat er een stijging doorgevoerd kan worden van 7 naar maar liefst 25%, met name dankzij verhogingen op de Fladen gronden en Farn Deeps.

Er zit nog wel een adder onder het gras, aangezien de Europese Commissie voorstelt dat vissers tenminste 65% van hun Noorse kreeft uit de FU Fladen gronden moeten halen. En dat kan niet, omdat onze kreeftenvissers dan steeds naar het Noordoosten van Schotland moeten stomen. VisNed heeft inmiddels contact met Schotse en Deense visserij-vertegenwoordigers om gezamenlijk hiertegen stappen te ondernemen. Inmiddels heeft VisNed het ministerie van LNV hier ook op gewezen. [Nieuwsbericht VisNed vrijdag 17 november 2017]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *