Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Multifunctioneel schip voor Europese visserijcontrole

2 min read

De Lundy Sentinel, foto EU Maritime & Fish‏ @EU_MARE via twitter

Het Europees Bureau voor Visserijcontrole (EFCA) heeft een multifunctioneel schip gecharterd, de Lundy Sentinel, dat dienst gaat doen als inspectievaartuig. Het schip is gebouwd in 2015, is 61 meter lang en beschikt over drie snelle rubberboten (RIB’s) voor controles op open water.

Vanaf dit jaar wordt het schip ingezet voor de controle van vissersschepen in Europese en internationale wateren – waaronder de Noordzee – en waar mogelijk ook in wateren van derde landen.

De Lundy Sentinel kan ook worden ingezet voor assistentie bij SAR-operaties, milieu-inspectie en grensbewakingstaken. Met dit inspectievaartuig wil het EFCA in samenwerking met lidstaten en de Europese Commissie de Europese en internationale controle op de visserij verder verbeteren, zonder vooroordelen over ‘andere belangen’, aldus EFCA-directeur Pascal Savouret.

Zelfde bevoegdheden

De Lundy Sentinel gaat opereren naast de regulieren inspectievaartuigen, zoals de Barend Biesheuvel. “Lidstaten leveren de bevoegde inspecteurs om aan boord van dit schip controle uit te voeren. De bevoegdheden zijn gelijk aan de ‘eigen’ inspectievaartuigen,” legt Richard van Buuren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit uit. “Het programma van EFCA is nog niet definitief, maar het zal gericht zijn op het bevorderen van de samenwerking tussen inspectiediensten van de verschillende lidstaten en het beter afstemmen van activiteiten.”

Eerlijke concurrentie

Het Europees Bureau voor Visserijcontrole (EFCA) is het agentschap van de Europese Unie dat toeziet op de controle, inspectie en het toezicht in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Het EFCA moet zorgen voor ‘eerlijke concurrentievoorwaarden voor de Europese visserij, waarbij iedereen in deze sector de Europese verplichtingen in acht neemt en gelijk wordt behandeld, waar men ook actief is’.

Duurzame visserij

Ook draagt het EFCA bij aan duurzame visserij, doordat het zorgt voor een betere naleving van maatregelen op het gebied van instandhouding en beheer van visbestanden ten behoeve van huidige en toekomstige generaties. In samenwerking met het Europese Grens- en Kustwachtagentschap en het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, elk binnen zijn eigen mandaat, steunt het EFCA de nationale kustwachtinstanties. [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond – 7 februari 2018]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *