Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Landelijke visserijdemonstratie in Amsterdam op 2 juni

3 min read

Zaterdag 2 juni houdt vissersactiegroep EMK een protestmars in Amsterdam. Aanleiding is de verdrijving van de Noordzee door windmolenparken en de desastreuze gevolgen van de Europese aanlandplicht voor babyvis

Zaterdag 2 juni houdt vissersactiegroep EMK een protestmars in Amsterdam. Aanleiding is de verdrijving van de Noordzee door windmolenparken en de desastreuze gevolgen van de Europese aanlandplicht voor babyvis.

Nederlandse en Belgische Noordzee-, Waddenzee-, en Kanaalvissers vrezen verdrijving door de bouw van liefst 100 windmolenparken en het uitroepen van zeereservaten. De Europese aanlandplicht voor babyvis betekent bovendien de doodsteek voor de sector. In Nederland werken zo’n 11.000 mensen in de visserijsector.

RAMP

EMK-voorzitter Job Schot: “Op 1 januari 2019 moeten wij van de EU alle ondermaatse vis en niet-commerciële soorten voor vernietiging dood aan land brengen. Terwijl babyvisjes in grote hoeveelheden nu nog levend overboord gaan of voedsel zijn voor ander zeeleven. Dat is een natuurlijke kringloop. De aanlandplicht wordt een ecologische ramp als ondermaatse vis niet meer kan opgroeien om voor nakomelingen te zorgen. In Brussel is de aanlandplicht er bovendien doorheen gejast zonder wetenschappelijk advies. Dat is toch van de gekke.”

WASSEN NEUS

“Als gevolg van de windmolenambities is de Zuidelijke Noordzee verloren,” zei de Helderse visser Dirk Kraak na recent overleg met overheden. “Tijdens deze ‘RVO-briefing’ weigerde de overheid ook maar een millimeter in te binden. Inspraak bleek opnieuw een wassen neus.”

VOEDSELPRODUCTIE OPGEOFFERD

Vissers hebben er genoeg van. Hun toekomst, die van hun kinderen en hun visserijgemeenschappen staan op het spel. Vissers worden door de ‘Energietransitie’ genadeloos aan de kant gezet. Net als de boeren betalen zij de prijs voor de ‘duurzame samenleving’. “Maar wat voor toekomst is dat, als je de Nederlandse voedselproductie opoffert?,” zegt Zeeuwse visser Job Schot.

GROTE VERBIJSTERING

Er heerst grote verbijstering in de visserijgemeenschap. Afgelopen decennia werkten vissers en visserijorganisaties met wetenschappers, ngo’s en overheden aan het gezond maken van de Noordzee. Na een sanering die in de jaren negentig 50% van de vloot kostte, strenge visserijquota en baanbrekende innovaties zoals de pulsvisserij, is de Noordzee nu supergezond. Overbevissing behoort tot het verleden. Bijna 70% van de vangst zit binnen Maximaal Duurzame Oogst, een graadmeter voor duurzame visserij.

MILIEUORGANISATIES ZWIJGEN

Wat vissers vooral steekt is dat natuur- en milieuorganisaties blijven zwijgen. Honderd windmolenparken op de Noordzee betekent niet alleen het einde van de visserij, ook het zeemilieu ondervindt ernstige schade. Uit internationaal onderzoek van o.a. Wageningen Marine Research blijkt dat vogels, zeezoogdieren, vissen en vleermuizen slachtoffer worden van windmolens door gehoorschade tijdens de bouw, botsingen, elektromagnetische straling en veranderende zeestromen. “Vissen worden bovendien verdreven van hun traditionele (ondiepe) paaigronden en kunnen niet uitwijken als alles vol staat met molens,” zegt de Texelse visser Koos Boersen.

BREXIT & PULSVISSERIJ

De aanlandplicht en windmolenparken zijn niet de enige actuele bedreigingen voor vissers. Met Brexit dreigt er verlies van Britse visgronden, pulsvissers hangt door vuil Frans spel een verbod boven het hoofd en ook de door ngo’s als aflaat verkregen zee reservaten ontnemen vissers van hun visgebieden.

De protestmars in Amsterdam op zaterdag 2 juni is van 11.00 uur tot 14.00 uur. Vissers en sympathisanten verzamelen achter het Centraal Station waar enkele viskotters liggen. In visserijhavens in noord-, midden-, en Zuid-Nederland vertrekken bussen naar de hoofdstad.

Meer Info: emkvissers@gmail.com  Ook voor interview aanvragen. [Bron: EMK]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *