Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Noordzee Adviesraad werkt aan advies over camera’s aan boord

3 min read

Alsof CCTV de oplossing voor alle problemen zou zijn

De roep om camera’s aan boord neemt toe. Een ongeïnformeerde discussie vindt VisNed. Makkelijk klinkende oplossingen voor complexe problemen. Maar die zijn er niet, behalve bij sommige NGO’s, in De Efteling en in het Europese Parlement. Zó ook met CCTV.

Alsof CCTV de oplossing voor alle problemen zou zijn. De visserijen in Canada, waar de techniek vandaan komt, zijn niet met de onze te vergelijken. En hun visserijbeheer ook niet. VisNed sprak bij de ASF-vergadering in Brussel met Canadese collega’s en dat levert een heel genuanceerd beeld op. Camera’s aan boord kunnen helpen, als vervanger van waarnemers aan boord, maar zijn niet DE oplossing.

De Europese Commissie had een vragenlijst naar de Adviesraden gestuurd over het gebruik van CCTV. Daarover gaat een Focusgroep nu in overleg. De NSAC wil het onderwerp zorgvuldig voorbereiden en goed bespreken tijdens de Ex Com-vergadering op 19 juni. Bananasplit was in het verleden een populair tv-programma met de verborgen camera. Dat mag CCTV niet worden. En ook geen bananenschil waarover we uitglijden en ook geen invulling van een verborgen agenda. VisNed is echter wel zo realistisch om de grote druk om CCTV te gaan gebruiken te herkennen. We moeten er dus wel naar kijken om te zorgen dat het straks weer geen onwerkbare verplichting wordt onder het motto: zonder u, over u.

Dat was waarschijnlijk het meest in het oog springende onderwerp dat afgelopen donderdag en vrijdag op tafel kwam bij de vergadering van de Noordzee Adviesraad (NSAC) in Den Haag. De Aanlandplicht stond ook hoog op de agenda. Net als Technische Maatregelen en het Noordzee-beheerplan.

Voorafgaand aan de NSAC-vergadering kwamen de internationale collega’s van de sector als EAPO-werkgroep bij elkaar. Uiteraard ook over camera’s aan boord. De demersale werkgroep van de NSAC besprak met name uitgebreid over de hoofdlijnen van het advies over de aanlandplicht. De focusgroep werkte de daaropvolgende vrijdag de adviestekst voor de lidstaten in detail uit. VisNed had samen met de Nederlandse NGO’s een belangrijke rol bij het opstellen van dat advies, met name waar het de schol betrof.

Brexitschaduw vanuit Noorwegen

Het jaarlijkse overleg met de Noorse visserij stond ook op de NSAC-agenda. De Noorse visserijvertegenwoordiger Ian Kinsey was daarvoor vanuit Bergen naar Den Haag gereisd. Het “Noorwegen-model” wordt in de Brexitdiscussie in gebracht als een mogelijkheid voor samenwerking na 2020. En Kinsey propageerde dat van harte.

Maar in de discussie bleek dat Noorwegen en de EU niet te vergelijken zijn. Eén land of veel EU landen, zeer gemixte EU-visserijen of gerichte Noorse visserij en ga zo maar door. Tegelijkertijd zie je EU, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen wel een beetje aftastend naar elkaar loeren om uit de situatie na Brexit een zo groot mogelijk slaatje te slaan dan wel om de (quotum)schade zoveel mogelijk te beperken. Het was wel weer goed om met de Noorse collega’s van gedachten te wisselen.

Focusgroep Aanlandplicht

De NSAC-Focusgroep over de aanlandplicht heeft een gedetailleerd advies over het discardsplan 2019 voorbereid dat aan de Scheveningengroep (groep van lidstaten rond de Noordzee) wordt toegestuurd. De NGO’s en sector hebben hier eendrachtig samen aan gewerkt. De (onoverkomelijke) problemen zijn helder in kaart gebracht. Maar de ambitie tot verduurzaming is overeind gebleven.

Wat daarbij opvalt is dat bijna iedereen het heeft over een (tekort) aan quotum discards. Dat het bij ons vooral gaat om ondermaatse discards was niet iedereen meteen duidelijk. Die beschrijving en die problemen staan nu goed in de advisering. De onvermijdelijkheid van een zo gering mogelijk aantal discards in de 80 mm visserij moet geaccepteerd worden. Dat kan niet anders in de gemengde visserij.

Dit NSAC-advies ging over het plan voor 2019, voor de periode daarna komt de NSAC ook met een advies. Daarover wordt op 18 mei in Londen vergaderd. Vanzelfsprekend participeert VisNed actief in deze focusgroep. [Nieuwsbericht VisNed – 22 04 2018]

Lees ook: Minister Schouten is duidelijk: De aanlandplicht gaat niet weg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *