Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Animatie aanlandplicht door Eendracht maakt Kracht

2 min read

Vanaf 2019 is de aanlandplicht voor alle vissers volledig van kracht. Vissers moeten alle gequoteerde vissoorten die zij vangen ook daadwerkelijk aan land brengen. Dit geldt ook voor ‘ondermaatse’, niet marktwaardige, vis, de zogenoemde babyvis.

Om voor het grote publiek in woord en beeld duidelijk te maken wat de manco’s zijn in de Europese regelgeving  die we in Nederland kennen als aanlandplicht, heeft actiegroep Eendracht maakt Kracht een voorlichtingsanimatie gemaakt.

De aanlandplicht is tot stand gekomen zonder wetenschappelijke onderbouwing. Ook is er geen onderzoek gedaan naar de gevolgen. De regel moet verspilling en overbevissing tegengaan, maar werkt dit juist in de hand.

Oproep EMK

Politici moeten de visserij weer op de kaart te zetten. Wie ook tegen deze ondoordachte maatregel is kan de vissers steunen door de film te delen via sociale media.

EMK | Aanlandplicht – NL Ondertiteld, Gepubliceerd op 23 apr. 2018   Job Schot

Bijschrift animatie: Vanaf 2019 is de aanlandplicht voor alle vissers volledig van kracht. Vissers moeten alle gequoteerde vissoorten die zij vangen ook daadwerkelijk aan land brengen. Dit geldt ook voor ‘ondermaatse’, niet marktwaardige, vis, de zogenoemde babyvis.

Maar wacht eens… Nu is het zo dat de ondermaatse vis weer terug in zee wordt gegooid. Een groot deel daarvan overleeft en is de basis van de volgende generatie vissen. Een ander deel is voedsel voor andere zeedieren en zeevogels.

De aanlandplicht is al voor een groot deel van kracht. Deze vis mag niet gebruikt worden voor menselijke consumptie en wordt vernietigd. Dat betekent in alle opzichten enorme verspilling.

Terwijl de aanlandplicht JUIST in het leven is geroepen om verspilling en overbevissing Tegen te gaan!

De regel is tot stand gekomen zonder wetenschappelijke onderbouwing. Ook is er geen onderzoek gedaan naar de gevolgen!

Het doorvoeren van deze regel werkt juist negatief.Het kost de sector veel werk en ruimte aan boord van de schepen.

Vissers gaan een onzekere tijd tegemoet. Al het leven uit zee dat opgevist wordt, moet aan land worden gebracht. Dit brengt grote problemen met zich mee en betekent op den duur het einde van de visserijsector.

Ook de toeleveranciers, de visverwerking en de consument gaan dat merken. Zij krijgen, in plaats van verse vis, steeds meer ongezonde kweekvis.

Vissers doen al jaren hun best om te vissen met beleid. Zo worden er steeds betere visserijtechnieken ontwikkeld voor betere selectiviteit en zijn vissers gebonden aan een quotum. Ook wisselen vissers van locatie om zo biologisch herstel mogelijk te maken.

Er is genoeg vis in zee. Politici moeten gewillig zijn om ambachtelijke visserij weer op de kaart te zetten. Steun onze vissers in de strijd, zodat u in de toekomst kunt blijven genieten van een gezond lekker visje. https://www.facebook.com/EMKvissers/

Link naar video: https://www.youtube.com/watch?v=J8qHwFP_-rc

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *