Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Eurocommissaris Vella bij Visserij Commissie over aanlandplicht

3 min read

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) en Eurocommissaris Karmenu Vella

Visserijcommissaris Vella erkent problemen aanlandplicht, maar houdt vast aan invoering er van. Dinsdag 15 mei had Visserijcommissaris Vella een debat met de Leden van de Visserijcommissie van het Europees parlement.

Veel Leden, waaronder Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP), stelden de invoering van de aanlandplicht aan de orde. Dit mede naar aanleiding van een aparte workshop die de Visserijcommissie de maandagmiddag er voor over de aanlandplicht had gehouden.

Bij die workshop werd duidelijk, dat de invoering van de aanlandplicht tal van problemen geeft en zal geven. Zoals: verschillende toepassing door de Lidstaten van de diverse regelingen, verschil in handhaving en toezicht, het feit dat er nú al bepaalde choke-species zijn (ongewenste bijvangsten waar de quota te klein voor zijn) waardoor de visserij mogelijk zou moeten worden stilgelegd etc.

Peter van Dalen betoogde, de idee van de aanlandplicht te steunen: reductie van discards en selectief vissen is nodig. Maar de aanlandplicht slaat door. Van Dalen: ´Nu moet àlle vis aangeland worden, ook de allerkleinsten. Ondermaatse vis mag niet verhandeld worden, dus verdwijnt die nu bijvoorbeeld naar de diervoeder-industrie. Verspilling dus want bij teruggooi hebben bepaalde soorten, zoals schol, hoge overlevingskansen´.

Van Dalen bepleitte flexibiliteit bij de invoering van de aanlandplicht: ´De invoering van de aanlandplicht mag geen disproportionele gevolgen hebben voor de visserijsector. Er is tijd nodig om de doelstellingen te behalen en voldoende draagvlak te bewerkstelligen van de belangrijkste belanghebbenden: de vissers. Hiervoor zullen we moeten samenwerken om een kader te scheppen waarbinnen de noodzakelijke innovaties en selectiviteitsverbeteringen kunnen plaatsvinden. Ook na 1 januari 2019. Dit betekent dat we flexibiliteit nodig hebben als het gaat om technische maatregelen, maar ook flexibiliteit in de tijd. Het kan ook betekenen dat we werk gaan maken van de introductie van Fully Documented Fisheries om beter inzicht te krijgen in de vangsten en discards, maar ook dit kost tijd. We kunnen daarom niet verwachten dat de sector 1 januari aanstaande helemaal klaar is voor een optimale implementatie´.

Visserijcommissaris Vella kreeg veel vragen over de invoering van de aanlandplicht. Hij gaf aan, de invoering van die plicht – conform de genomen besluiten – door te zetten. Wel hadden ook de commissaris signalen bereikt over de wijze waarop de aanlandplicht wordt geïmplementeerd. “De Europese Commissie staat gereed om de lidstaten bij te staan, de invoering van de aanlandplicht flexibel te laten plaatsvinden”, zo zei de commissaris. “We moeten de aanlandplicht werkbaar maken en de visserij moet fondsen die daarvoor beschikbaar zijn gebruiken. Samen met de lidstaten, die de infrastructuur ervoor moeten inrichten”, aldus Vella.

Van Dalen riep tenslotte de Commissie op, vast te houden aan haar standpunt, de pulsvisserij vrij te geven. Van Dalen: “Het Europees Parlement heeft afgelopen januari één van haar domste besluiten ooit genomen, door de puls te willen verbieden. Zo wordt een innovatieve, duurzame en selectieve vismethode geblokkeerd, op basis van vooroordelen en onkunde”. Van Dalen wees op een nieuwe studie van Belgische wetenschappers die heeft aangetoond, dat pulsvisserij geen schade geeft aan visbestanden en het marine-leven. Commissaris Vella deelde de mening ten volle dat de puls steun heeft van de wetenschap. [Nieuwsbericht Eurofractie.nl – 15 mei 2018]

Lees ook: „Brussel houdt vast aan aanlandplicht”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *