Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Wind op Zee: Roekeloosheid troef!

2 min read

De plannen voor Wind op Zee gaan met een roekeloze snelheid voort. In naam wordt aan visserij gedacht bij die plannen makerij, maar in de praktijk wordt er geen rekening met ons gehouden.

Dat komt omdat wat we nu zien de uitwerking is van het beleid wat al ‘op de plank lag’. Maar de overheid geeft aan in nieuw beleid wel rekening met visserij te willen houden.

Voor VisNed komt dat echter als mosterd na de maaltijd. De rampspoed is geschied. Het VisNed bestuur overlegde hierover afgelopen woensdag en stond voor een duivels dilemma. Verzetten of meebewegen was de vraag. Volgens VisNed is een transitie naar een nieuwe en innovatieve vloot die past bij de nieuwe realiteit van veel windparken op een steeds kleiner wordende Noordzee uiteindelijk de enige manier om er uit te komen.

In de bestuursvergadering schetsten vertegenwoordigers van netbeheerder Tennet en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het lange termijn beeld over wind op zee en alles wat daar mee samen hangt. Het scenario van het Planbureau voor de Leefomgeving dat ordegrootte 25-30% ruimtebeslag voor Wind op Zee claimt is beslist niet denkbeeldig. En dat is alleen Nederland nog maar.

De spanning tussen visserij en windparken wordt veroorzaakt door simpelweg de palen en de kabels. Veilig navigeren tussen de palen en vissen over al die kabels met de huidige vloot lijkt een hele lastige opgave. Verzekeringstechnische problemen maken het vissen in de windparken feitelijk onmogelijk. Vanuit ecologisch oogpunt zijn er grote vragen over de negatieve effecten van onderwatergeluid, veranderde zeestroming, veranderende windvelden en magnetisme. Er is een enorme kennislacune.

Desondanks gaat de ontwikkeling voort met een aan roekeloosheid grenzende snelheid. Er kan onherstelbare schade aan het ecosysteem van de Noordzee worden aangericht. De snelheid van beleid betekent dat het wel eens te laat kan zijn als die ecologische schade straks ontdekt gaat worden.

Zonder een fundamentele verandering valt er niet meer rendabel te vissen. Voor een groot deel van de vloot dreigt dan het doek te vallen, net als voor een aantal visafslagen en visverwerkers/handelaren. Dat is het ‘afknijp scenario’ en betekent de ondergang van nogal wat familie bedrijven. Dat is voor VisNed een onacceptabel vooruitzicht. Als bedrijven moeten verdwijnen vanwege Wind op Zee, moeten zij ‘gewoon’ netjes weggesaneerd kunnen worden. Maar dit is niet vanzelfsprekend.

In het regeerakkoord wordt de spanning tussen Wind op Zee en visserij erkend. Daarom rekenen we op een serieus gesprek over dit onderwerp. En we hebben een mede slachtoffer: de natuur. Want ook die belangen dreigen volkomen ondergeschikt te raken aan de ongebreidelde uitrol van Wind op Zee, zoals gezegd: die gaat met een roekeloze snelheid. [Nieuwsbericht VisNed – 16 mei 2018]

>>> Klik hier voor meer recente nieuwsberichten van VisNed <<<

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *