Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

De vis wordt duur(der) betaald na harde brexit

2 min read

Als het Verenigd Koninkrijk zijn zeegebieden volledig zou sluiten, zouden de gevolgen het grootst zijn voor het Verenigd Koninkrijk zelf, Ierland, Nederland en België.

Als gevolg van handelsmaatregelen zal in het VK de omvang van de aquacultuur en de visverwerkende industrie afnemen. In de andere drie landen zal de omvang van alle visproducerende sectoren afnemen. Bovendien zal de prijs van vis in het VK dalen als gevolg van een toename in de wilde visvangst. Dat leidt tot een lagere productiewaarde en dus een lagere omzet. In heel Europa zal vis duurder worden. Met name in Ierland zullen consumenten diep in de buidel moeten tasten: daar kunnen de visprijzen tot wel 9% stijgen.

Deze conclusies zijn het resultaat van een nieuw onderzoek van Wageningen Economic Research in het kader van het Europese project SUCCESS. Het sluiten van de zeegrenzen naar aanleiding van een harde brexit heeft gevolgen voor diverse EU-landen die regelmatig in Britse wateren vissen. Zo’n 40% van de Belgische en Nederlandse visvangst is bijvoorbeeld afkomstig uit Britse wateren.

In het onderzoek wordt naast de wilde visserij ook gekeken naar de aquacultuur, de visverwerkende industrie en de andere sectoren van de economie. Ook wordt er rekening gehouden met de nauwe handelsrelaties tussen de EU-landen, aangezien deze uiterst relevant zijn voor de consumentenmarkten. Zowel de Europese als de Britse vissector zou erop achteruitgaan.

Voor de Spaanse vissector zouden de gevolgen mogelijk iets positiever zijn doordat er in de Spaanse zeegebieden minder concurrentie zou zijn van Britse vissers. De handelsmaatregelen als gevolg van de brexit hebben nog meer negatieve gevolgen voor consumentenmarkten in heel Europa.

Harde brexit is verlies-verliessituatie

Het is belangrijk op te merken dat er meer onderzoek nodig is om te beoordelen wat de mogelijke gevolgen zijn van meer (of minder) toegang tot vis op factoren zoals arbeid. Dat heeft echter geen invloed op de totale impact op de rest van de economie. We kunnen concluderen dat een harde brexit zoals gesimuleerd bij deze analyse een verlies-verliessituatie zou zijn voor alle betrokken partijen, die zou leiden tot een aanzienlijk welvaartsverlies als gevolg van een groeiend protectionisme en misallocatie van middelen.

MAGNET-model geschikt om impact van brexit te analyseren

Het MAGNET-model dat in dit onderzoek is gebruikt, is zeer geschikt voor het analyseren van de impact van een brexit. Dit model analyseert niet alleen de impact op de economie van elk van de brexitmaatregelen afzonderlijk, maar ook de onderlinge verbanden tussen de verschillende vissectoren en de impact van de brexit op het relatieve concurrentievermogen.

Wilt u het rapport ontvangen, stuur een mail aan yvonne.fernhout@wur.nl.

[Persbericht WUR – 21 april 2018]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *