Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Seminar over Visserij en Wetenschap 2019: wetenschap en onderzoek voor het volgende decennium

1 min read

Op 20 september organiseert de Europese Commissie het jaarlijkse Seminar on Fisheries Science gewijd aan het onderzoeken van de onderzoeksbehoeften en prioriteiten op het gebied van visserij voor het volgende decennium.
Het evenement van een halve dag in Brussel zal vertegenwoordigers van een breed scala van belanghebbenden in het gemeenschappelijk visserijbeleid samenbrengen, zoals wetenschappers en onderzoekers, NGO’s, de visserijsector, vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad en de lidstaten, en van verschillende Directoraten-generaal van de Europese Commissie.

Het programma van het seminar omvat presentaties over onderzoeksprojecten op visserijgebied die worden uitgevoerd in het kader van kaderprogramma’s voor onderzoek en andere door de Commissie gefinancierde instrumenten. Wetenschappers die bij deze projecten betrokken zijn, zullen een licht werpen op de resultaten, geleerde lessen en aanbevelingen uit hun werk. Er zal ook een paneldiscussie zijn met verschillende belanghebbenden, gericht op het verkennen van de toekomstperspectieven van visserij, mariene wetenschap en onderzoek. Panelleden zullen prioritaire gebieden voor toekomstig onderzoek identificeren en debatteren over hoe de bevindingen kunnen worden weerspiegeld in de beleidsvorming. Het Seminar on Fisheries Science 2019 is zeer relevant in de context van de voorbereiding op de implementatie van Horizon Europe, het volgende EU-onderzoeks- en innovatieprogramma.

Bezoek de website voor meer informatie over het programma, sprekers en praktische arrangementen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *