Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Opzet Vlaams visserijprogramma 2021-2027

2 min read

De SALV toetste de ontwerpstrategie voor het toekomstige Vlaamse visserijprogramma af met zijn meest recente visserijadviezen

De SALV toetste de ontwerpstrategie voor het toekomstige Vlaamse visserijprogramma af met zijn meest recente visserijadviezen: het Vlaamse visserijprogramma 2021-2027 en de Prioriteitennota Visserij 2019-2024.

In de strategienota vindt de raad kernelementen terug zoals de drie dimensies van duurzaamheid, kennis en data, samenwerking, innovatie, instroom, diversificatie en kusthaveninfrastructuur.

De raad mist een goede aansluiting van de voorgestelde strategische lijn met de visserijdoelstelling van het Vlaamse 2030-doelstellingenkader Vizier 2030. Visserijdoelstelling en -programma moeten samenkomen in een adequaat en toekomstgericht Vlaams beleidskader voor visserij.

Voor elke doelstelling in de ambtelijk voorbereide strategienota geeft de raad enkele aanbevelingen mee, zoals:

 • het voorzien van beleidsindekking bij externe factoren die op de sector afkomen en buiten het normale, calculeerbare ondernemersrisico vallen
 • een blijvende inzet op onderzoek naar overleving bij teruggooi van ongewenst gevangen vis naast het inzetten op selectiviteit van visvangst
 • stimulansen voor de samenwerking tussen de visserijketen en wetenschappelijk onderzoek
 • de oprichting van een competentiecentrum voor visserij dat initiatieven rond opleiding en werving samen aanbiedt
 • motiverende maatregelen voor het leveren van maatschappelijke diensten
 • opties open houden voor toekomstige inventieve en revolutionaire mobiele visserijtechnieken
 • adequate ambtelijke expertise over ecosysteem en marien milieu bij de beoordeling van projecten rond biodiversiteit en mariene ecosystemen
 • verdere ondersteuning van de duurzaamheidserkenning ‘Visserij Verduurzaamt’
 • het faciliteren van flexibele communicatie- en marketingstrategieën voor de promotie van lokale en duurzaam gevangen vis
 • het wegwerken van regelgevende belemmeringen om de combinatie maricultuur met passieve visserij mogelijk te maken
 • een gedegen omkadering voor het succesvol uitrollen van een kustgebonden kwalitatieve aquatische voedingswaardeketen.

Download advies: Ontwerpstrategie operationeel programma visserij en aquacultuur 2021-2027 (pdf)

[Bron: SALV]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *