Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

EU doet 22 nieuwe toezeggingen voor schone, gezonde en veilige oceanen en lanceert The Ocean Tracker

5 min read

De Europese Unie kondigt 22 nieuwe toezeggingen aan tijdens de 2019-editie van Our Ocean-conferentie, die op 23-24 oktober 2019 in Oslo, Noorwegen zal plaatsvinden, voor een beter bestuur van de oceanen. Daarnaast lanceert de EU ook ‘The Ocean Tracker‘, een interactieve kaart om de toezeggingen van meer dan 10 miljard euro te volgen die al zijn gedaan door overheden, bedrijven en NGO’s.

Commissaris Karmenu Vella, verantwoordelijk voor milieu, maritieme zaken en visserij, zal de EU op deze conferentie vertegenwoordigen en pleiten voor meer actie voor oceaanbeheer: “Duurzaamheid van de oceaan is een wereldwijde uitdaging die transversaal en internationaal moet worden aangepakt. Het is tijd om oceaanbestuur naar een hoger niveau te tillen. Met deze nieuwe reeks verbintenissen en de levering van The Ocean Tracker toont de EU haar leiderschap op het gebied van duurzaamheid van de oceaan ”.

Commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling, Neven Mimica, zei: “Oceanen zijn niet alleen onze gemeenschappelijke rijkdom, maar onze toekomst. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze wereldwijd gezond en beschermd zijn. In ons toekomstige partnerschap met de ACS-landen zullen we blijven optreden als een internationale drijvende kracht door een voorstander te zijn van duurzaam beheer van mariene hulpbronnen, terwijl we de blauwe economie en kansen om het leven van mensen te verbeteren bevorderen.

Deze EU-toezeggingen zijn acties om het oceaanbeheer te versterken, met name met betrekking tot de verwezenlijking van de Agenda 2030 en meer in het bijzonder het Duurzame Ontwikkelingsdoel 14: De oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen behouden en duurzaam gebruiken voor duurzame ontwikkeling. De EU-toezeggingen omvatten projecten om plasticvervuiling aan te pakken, de blauwe economie duurzamer te maken en onderzoek en maritiem toezicht te verbeteren.

De Ocean tracker, zelf een toezegging gedaan in 2017, toen de EU de Our Ocean op Malta organiseerde, zal ervoor zorgen dat de voortgang van alle toezeggingen duidelijk zichtbaar is.

Van haar kant heeft de EU 77 toezeggingen gedaan sinds de lancering van de Our Ocean-conferenties in 2014. Bijna 80% van alle EU-toezeggingen is of is bijna nagekomen, inclusief 50% van de aankondigingen alleen vorig jaar.

22 nieuwe verplichtingen voor Our Ocean met een waarde van bijna € 540 miljoen

De 22 EU-toezeggingen bestaan ​​uit concrete en gerichte actie met een totaal budget van bijna € 540 miljoen om belangrijke oceaanuitdagingen zoals de impact van klimaatverandering aan te pakken, onze kennisbasis te versterken, innovatie te stimuleren en de ontwikkeling van de duurzame blauwe economie binnen de economie te bevorderen en buiten Europa.

Ondersteuning van oceaanonderzoek: in het kader van Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, zal € 250 miljoen worden besteed aan het verbeteren van ons begrip en het stimuleren van nieuwe technologieën voor duurzame visserij, het aanpakken van mariene vervuiling, koolstofarm maken van de scheepvaart en het bevorderen van blauwe duurzame energie.

Bestrijding van verontreiniging van de zee: de Europese Commissie zal ook bijdragen tot de bestrijding van verontreiniging van de zee door “groene scheepvaart” te bevorderen. Schepen, die de hoeveelheid aan boord geproduceerd afval verminderen of op een anderszins duurzame manier omgaan met het afval, zullen voor deze inspanningen worden beloond door een vermindering van de afvalbijdrage die zij moeten betalen wanneer zij een EU-haven aandoen.

Bevordering van de blauwe economie en innovatie: meer dan € 100 miljoen zal worden besteed aan de bevordering van de verdere ontwikkeling van een duurzame blauwe economie in Europa. Dit omvat investeringen in bedrijven die bijdragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot, het versterken van de circulaire economie en het behoud van ecosystemen.

Bundelen van krachten wereldwijd voor meer resultaten: actie thuis voor een duurzame blauwe economie en beter oceaanbestuur worden geëvenaard door de ontwikkeling ervan in het buitenland te bevorderen. Op de Our Ocean-conferentie zal de EU een nieuw partnerschapsprogramma ondertekenen om € 40 miljoen te leveren voor de ondersteuning van duurzame waardeketens voor visserij en aquacultuur in de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS).

Inzicht in en aanpassing aan klimaatverandering: € 12,8 miljoen zal worden besteed aan het Copernicus-programma voor monitoring van zeeijs en cryosfeerklimaat om de effecten van klimaatverandering in het Noordpoolgebied en Antarctica beter te begrijpen. Bovendien zal de EU € 9,9 miljoen bijdragen aan het gezamenlijke Pacific-initiatief inzake biodiversiteit, klimaatverandering en veerkracht, gelanceerd door Frankrijk, om de capaciteiten van 19 staten en gebieden in de Stille Oceaan te vergroten om zich aan te passen aan de impact van klimaatverandering en andere stressoren en om te beschermen en te verbeteren biodiversiteit.

Achtergrond

Elk jaar vindt de Our Ocean-conferentie plaats die tastbare verplichtingen van overheden, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties aantrekt. Op eerdere conferenties, georganiseerd door de regeringen van Indonesië (2018), de EU (2017), de Verenigde Staten (2014, 2016) en Chili (2015), is een breed scala aan toezeggingen en miljarden euro’s toegezegd. De Our Ocean-conferentie van 2017, georganiseerd door de EU in Malta, was een game-wisselaar die financiering en oceaanactie op ongekende schaal mobiliseerde.

De toezeggingen zijn slechts een van de manieren waarop de Europese Commissie werkt om de overgang naar een circulaire economie te versnellen en tegen 2050 een koolstofvrije economie te worden. Zij heeft de allereerste Europese strategie voor kunststoffen en nieuwe EU-brede regels aangenomen de 10 plastic producten voor eenmalig gebruik die het meest worden aangetroffen op de stranden en zeeën van Europa, evenals verloren en achtergelaten vistuig. Dit ging gepaard met de bewustmakingscampagne “Klaar om te veranderen”, actief ondersteund door vele aquaria.

Oceanen staan ​​onder zware druk en klimaatverandering verergert de situatie. Het speciale rapport van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over de impact van klimaatverandering op oceanen en de cryosfeer van 25 september 2019 maakte duidelijk dat oceanen alleen gezond kunnen blijven als we de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 ° C. De EU blijft daarom aandringen op een ambitieuze uitvoering van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering en onderneemt actie om het verband tussen klimaatverandering en de oceanen aan te pakken via haar internationale strategie voor oceaanbeheer.

Gezien het belangrijke aantal eilanden en kuststaten in het partnerschap tussen de EU en 79 landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACP), vormen oceaangerelateerde uitdagingen de kern van de huidige onderhandelingen over een toekomstige overeenkomst tussen de EU en ACP landen (zogenaamde post-Cotonou-onderhandelingen). Als onderdeel van deze onderhandelingen zijn de EU en de ACS-landen onlangs overeengekomen hun samenwerking op het internationale toneel te intensiveren, met inbegrip van het bestuur en de instandhouding van oceanen. Deze gezamenlijke aanpak, die zich over vele continenten uitstrekt, is van groot belang, aangezien EU- en ACS-landen samen meer dan de helft van het VN-lidmaatschap vertegenwoordigen.

Meer informatie:

EU Commitments for the 2019 Our Ocean Conference

Our Ocean commitments tracking system: the Ocean Tracker (developed by the EU)

Our Ocean Conference (Oslo, 23-24 October 2019)

International ocean governance: an agenda for the future of our oceans

Commissioners Miguel Arias Cañete, Karmenu Vella and Carlos Moedas welcome the UN report on oceans and climate change

(bron)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *