Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Vangstvoorstellen Europese Commissie op de Noordzee en Atlantische Oceaan

2 min read

Vooruitlopend op de Ministerraad vergadering van 16-17 december over visserij heeft de Europese Commissie haar voorstel voor vangstmogelijkheden in 2020 voor 72 bestanden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee goedgekeurd: voor 32 bestanden is het visquotum ofwel verhoogd of blijft het hetzelfde; voor 40 bestanden wordt het quotum verlaagd. De vangstmogelijkheden of Total Allowable Catches (TAC’s) zijn quota die zijn vastgesteld voor de meeste commerciële visbestanden om gezonde bestanden aan te houden of te herstellen, terwijl de industrie kan profiteren van het vissen met de grootste hoeveelheid vis.

Commissaris voor milieu, maritieme zaken en visserij Karmenu Vella zei: “Het voorstel consolideert onze inspanningen voor duurzame visserij in de Atlantische en Noordzeewateren. In de afgelopen jaren is het aantal gezonde bestanden gestaag toegenomen en – als gevolg daarvan – ook de winst van onze visserijsector gestaag. Dit is het resultaat van verantwoord beheer en voortdurende implementatie-inspanningen, voornamelijk door onze vissers, die als eersten onze instandhoudingsmaatregelen implementeren en ook degenen die het meest profiteren van verhoogde opbrengsten. Met een dergelijke voortdurende inzet wordt 2020 een nieuw jaar van vooruitgang voor de Europese visserij. ”

In overeenstemming met de doelstellingen en het wettelijk kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), stelt de Commissie vangstmogelijkheden voor met ‘maximale duurzame opbrengst’ (MSY) voor de bestanden met een volledige wetenschappelijke beoordeling en op ‘voorzorgsniveaus’ voor andere bestanden. . Het voorstel volgt het advies van de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES). Het voorstel zal tijdens de Visserijraad op 16-17 december ter bespreking en beslissing worden voorgelegd aan de EU-lidstaten, en zal vanaf 1 januari 2020 worden toegepast. (bron)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *