Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Top 10 positie PP Group bij Seafood Stewardship Index

2 min read

PP Group is op een verdienstelijke 9de plaats geëindigd tijdens de eerste Seafood Stewardship Index van de World Benchmarking Alliance.

De Seafood Stewardship Index is een initiatief van de World Benchmarking Alliance waarbij de dertig grootste visserijondernemingen in de wereld langs de meetlat gelegd worden van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

PP Group behoort tot deze top 30 van grootste visserijondernemingen. Deze ranking heeft voor de eerste keer plaatsgevonden, waarbij PP Group de negende plaats heeft behaald. De ranking is tot stand gekomen aan de hand van de volgende vijf aandachtsgebieden:

(1) governance and management of stewardship practices.

(2) stewardship of the supply chain.

(3) ecosystems,

(4) human rights and working conditions.

(5) local communities.

CEO Diederik Parlevliet laat weten tevreden te zijn met het behaalde resultaat: “De negende plaats van onze organisatie toont aan dat we op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen stappen in de juiste richting hebben gezet en dat de investeringen die we al vele jaren doen op dit gebied, zijn vruchten beginnen af te werpen. Onze deelname heeft ons doen inzien dat er op diverse terreinen ruimte is om verbeteringen aan te brengen in ons MVO-beleid. PP Group neemt deze adviezen ter harte en de eerste initiatieven zijn in uitvoering. De directie heeft besloten om 2 CSR (MVO) managers aan te stellen. Annelies Parlevliet en Brigitta Parlevliet gaan dit samen oppakken. Zij zijn werkzaam vanuit het hoofdkantoor in Valkenburg.

Diederik Parlevliet vervolgt: ‘’PP Group is trots op de duurzaamheidscertificeringen van onze visserijen. Tevens vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers op een prettige en veilige wijze hun werkzaamheden uit kunnen voeren en dat wij oog hebben voor de lokale gemeenschappen waarin onze medewerkers wonen en waar PP Group actief is.’’

PP Group ziet uit naar de volgende Seafood Stewardship Index die naar verwachting plaats zal vinden over de periode 2019-2020 en prijst de World Benchmarking Alliance voor dit initiatief.

Voor nadere informatie over het resultaat van PP Group of over het MVO-beleid kan contact worden opgenomen met de MVO afdeling van PP Group via csr@pp-group.eu/ +31717890000

[Persbericht PP Group, 23 oktober 2019]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *