Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

De EU Fish Market 2019-editie is uit

4 min read

Als u wilt weten welke visproducten worden uitgevoerd of geïmporteerd, wanneer en waar, wat wordt geconsumeerd en door wie, wat zijn de belangrijkste trends in de Europese visserij- en aquacultuursector, bekijk dan het nieuw uitgebrachte EU-vis jaarverslag .

De editie van 2019 biedt analyses van aanlandingen, invoer en uitvoer van herkomst en bestemmingen, samen met een overzicht van hoe de visserij- en aquacultuursectoren van de EU-lidstaten in het wereldbeeld passen.

Hoeveel vis eten Europeanen per jaar? Welke zijn de 3 landen die de meeste vis en schaal- en schelpdieren consumeren en welke het minste consumeren?

Het verbruik van vis en schaal- en schelpdieren in de EU werd in 2017 geschat op 24,35 kg per hoofd van de bevolking. Gemiddeld aten Europese burgers een halve kilo minder dan het jaar ervoor. Portugal blijft de absolute kampioen in termen van consumptie per hoofd van de bevolking. In 2017 aten de Portugezen 56,8 kg vis en schaal- en schelpdieren per hoofd van de bevolking, wat meer dan het dubbele is van het Europese niveau.

Na Portugal zijn Spanje en Malta de landen waar de meeste vis en schaal- en schelpdieren worden gegeten. Hongarije, Bulgarije en Roemenië hebben het laagste niveau in de EU geregistreerd in termen van consumptie per hoofd van de bevolking. Vergeleken met 2016 betrof de meest significante daling in absolute termen Luxemburg (-2,6 kg per hoofd van de bevolking), terwijl de meest opvallende groei werd waargenomen in België (+2,3 kg per hoofd van de bevolking).

Welke vissoorten worden het meest gekocht in Europa?

De top vijf soorten die in de EU worden geconsumeerd – tonijn, kabeljauw, zalm, Alaska koolvis en garnalen – waren goed voor 44% van het totale volume in 2017.

Hoeveel geven Europeanen gemiddeld uit aan vis, schaal- en schelpdieren? Hoe verhoudt het zich tot de hoeveelheid vlees die wordt uitgegeven? Welke zijn de 3 landen die het meest uitgeven en welke het minst uitgeven?

De huishoudelijke uitgaven van de EU bleven een stijgende lijn vertonen in 2018, tot € 59,3 miljard, 24% hoger dan in 2009. De gemiddelde EU-28 huishoudelijke uitgaven per hoofd van de bevolking aan vis en schaal- schelpdieren bedroegen € 115 in 2018. De consumentenprijzen in de EU van vis en schaal- schelpdieren stegen met een gemiddelde 3% per jaar van 2009 tot 2018.

In geen van de EU-landen zijn de uitgaven voor vis en schaal- schelpdieren hoger dan die voor vlees. Sinds 2009 besteedden huishoudens op Europees niveau ongeveer een kwart van het bedrag dat aan vlees werd uitgegeven om vis en schaal- schelpdieren te kopen (€ 226 miljard in 2018).

In 2018 waren Italië, Frankrijk en Spanje de landen met het hoogste niveau van totale uitgaven, terwijl Malta, Slovenië en Cyprus de landen met het laagste niveau waren.

Welke producten hebben de afgelopen twee jaar de belangrijkste prijsverschillen gezien?

Van 2008 tot 2017 is de waarde van zeebrasem en zeebrasem gekweekt in de EU aanzienlijk toegenomen. Griekenland registreerde een stijging van 50% voor beide; in Spanje bedroeg de toename voor zeebaars 125%.

Kopen Europeanen vooral in het wild gevangen of gekweekte producten?

In het wild gevangen producten domineerden de EU-vis en schaal- schelpdierenmarkt, goed voor driekwart van de totale consumptie per hoofd van de bevolking. Hoewel iets minder dan in 2016, lag de consumptie van landbouwproducten in de EU in 2017 2% boven het gemiddelde van tien jaar.

In 2017 bereikte het volume aangelande producten in de EU een piek in 10 jaar van 4,68 miljoen ton, voornamelijk als gevolg van de aanzienlijke groei van de aanvoer van zandspiering in Denemarken. Tegelijkertijd zorgden de dalende prijzen van enkele van de belangrijkste aangelande soorten, met name blauwe wijting en haring, voor een lichte daling van de totale waarde van de visserijproductie.

In 2017 bereikte de aquacultuurproductie in Europa een hoogte punt in 10 jaar van 1,37 miljoen ton met een waarde van meer dan € 5 miljard. De waarde ervan verdubbelde bijna in die 10 jaar, vanwege de verhoogde productie van hoogwaardige soorten, zoals zalm, zeebaars en blauwvin-tonijn, en door de sterke prijsstijging van enkele belangrijke soorten, waaronder zalm, zeebaars, goudbrasem, oester en schelpdieren.

Hoeveel van wat de burgers consumeren, komt uit de EU? Hoeveel wordt geïmporteerd en van waar? Wat exporteert de EU en waar?

De zelfvoorzieningsgraad van de EU, die het vermogen van de EU-lidstaten meet om aan de vraag uit hun eigen productie te voldoen, bereikte 43% in 2017 – in overeenstemming met het 10-jarig gemiddelde. De interne vraag naar schaal- en schelpdieren in de EU wordt grotendeels ingevuld door import, aangezien deze ongeveer 60% van het totale aanbod dekken (2017). Het handelsbalanstekort van de EU bereikte een negatieve piek van meer dan € 20 miljard.

Zalm, kabeljauw, tonijn, koolvis, vismeel en garnalen zijn de meest geïmporteerde producten. Anderzijds wordt bijna 15% van het EU-aanbod geëxporteerd. De belangrijkste geëxporteerde producten zijn haring, makreel, blauwe wijting, tonijn, vismeel en visolie.

Meer dan een kwart van de in de EU geïmporteerde vis- en zeevruchtenproducten is afkomstig uit Noorwegen. Zweden en Denemarken, de belangrijkste toegangspunten voor Noorse producten tot de interne markt, laten toe dat de invoer de markten van andere lidstaten bereikt. De VS en China zijn de belangrijkste markten voor de EU-export, maar de grootste volumes zijn eigenlijk bestemd voor Nigeria en Noorwegen.

Wat zijn de belangrijkste dynamieken van grote soorten?

In 2017 bedroeg het geschatte tonijnverbruik 3,07 kg per hoofd van de bevolking. Dit is het hoogste jaarlijkse verbruik ooit bereikt sinds 2008 (3,00 kg per hoofd van de bevolking).

In 2018 was kabeljauw de tweede meest gewaardeerde soort die binnen de EU werd verhandeld. De meeste van deze stromen waren afkomstig uit Nederland, Denemarken en Zweden. Het aanbod van Alaska pollak aan de EU-markt bereikte het hoogste volume ooit – 305.000 ton – in 2018. Heek leverde de grootste bijdrage aan de daling van de consumptie van verse vis en zeevruchten in de EU.

Achtergrond

EUMOFA is een platform ontwikkeld door de Europese Commissie dat informatie biedt over de visserij- en aquacultuursector van de Europese Unie. Het geeft toegang tot de nieuwste industriële gegevens, analyseert de dynamiek van de EU-markten en ondersteunt zakelijke beslissingen en beleidsvorming.

EUMOFA’s jaarverslag “De EU-vismarkt” is beschikbaar in het Engels . De Franse, Spaanse, Duitse en Italiaanse versies worden binnenkort uitgebracht. [Bron]

>>> Download hier het Engelse rapport (pdf) <<<

Lees ook: Meer aanvoer en import van vis nodig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *