Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Consolidatie en minder specialisatie veroorzaakt daling van het aantal EU-visverwerkers

3 min read

BRUSSEL, België – Volgens de statistieken heeft de consolidatie van de Europese visverwerkende sector, gecombineerd met het overstappen op zeevruchten als een secundair proces door grotere eiwitbedrijven, het aantal individuele visverwerkers de afgelopen zes jaar aanzienlijk laten dalen. Aldus het directoraat-generaal maritieme zaken van de EU (DG MARE).

Frangkiskos Nikolian, vertegenwoordiger van de economische analyse-eenheid van DG MARE, zei tijdens de bijeenkomst van EU-visverwerkers en handelaars (AIPCE-CEP) op 10 december dat het aantal unieke visverwerkers in de EU voor het eerst onder de 3500 was gedaald, in meer dan tien jaar in 2017.

“Er is consolidatie geweest, er zijn grote bedrijven in de sector, grotere bedrijven, en we kunnen zien dat er slechts 70 [visverwerkende] bedrijven in de EU zijn met meer dan 250 werknemers,” vertelde Nikolian aan luisteraars.

“Maar wat we ook waarnemen, is dat veel bedrijven geen visverwerking als eerste activiteit hebben. Daar zien we een toename van bedrijven die verwerkingsactiviteiten hebben die vervolgens visverwerkingsactiviteiten omvatten,” voegde de analist toe. “We denken dat dit een indicatie kan zijn dat de specialisatie voor visverwerking achteruitgaat.”

Desalniettemin blijkt uit de nieuwste statistieken van het EU-kader voor gegevensverzameling (DCF) dat zowel de werkgelegenheid in de visverwerkende sector als de inkomsten die deze genereert voor de EU toenemen.
Volgens Nikolian hebben visverwerkers momenteel 131.000 mensen in dienst in de EU, waarvan 118.000 voltijds werken.

Ondertussen schatte hij dat verwerkers momenteel ongeveer € 34 miljard aan totale inkomsten genereren in het handelsblok. De vier lidstaten die het grootste deel van dat cijfer produceren – Frankrijk, Spanje, het VK en Polen – hebben het afgelopen decennium een ​​voortdurende toename laten zien, zei Nikolian.

“Frankrijk en Spanje genereren elk meer dan € 5 miljard, en het VK volgt met bijna € 4 miljard. We kunnen dus een daling van het aantal bedrijven waarnemen, maar de inkomsten stijgen”, vertelde hij aan luisteraars.

Hoewel de inkomsten zijn gestegen, zijn ook de productiekosten gestaag gestegen in de hele EU, waarvan meer en meer te wijten is aan de relatief hoge grondstofkosten, zei Nikolian.

Hoewel de totale kosten voor de visverwerkende sector in 2017 daalden tot € 30,4 miljard – een daling van 2% op jaarbasis – droeg de aankoop van vis en grondstoffen voor 68% bij aan dit bedrag, vergeleken met 12% besteed aan arbeid kosten en 18% op operaties.

Cyprus, Slowakije, Malta, Portugal en België waren de landen die het meest werden getroffen door de hoge grondstofkosten in 2017, blijkt uit gegevens van DCF.

Gezamenlijk heeft de visverwerkende sector van de EU in 2017 ongeveer € 7 miljard bruto toegevoegde waarde (GVA) gegenereerd, de meest recente datum uit de DCF-statistieken, waarvan ongeveer € 3 miljard netto winst is.

Het is een belangrijke trek, ongeveer evenveel als de visserij- en aquacultuursector samen. Hoewel de visserijsector in totaal meer mensen in dienst heeft, behouden de Europese verwerkers bovendien een groter aantal voltijdbanen.

“Wat we waarnemen met betrekking tot de GVA is goed; Bulgarije, Portugal, Kroatië, Roemenië en het VK zijn het beste,” zei Nikolian. “De brutowinstmarge ligt rond de 9-10% en de nettowinst gemiddeld rond 8,8%. Voor de verwerkende sector zou ik zeggen dat dit een gezond niveau van winstgevendheid is.”

Het beeld is echter niet allemaal rooskleurig: de winst in de EU schommelt enorm van jaar tot jaar. “Voor Zweden en Malta zien we zelfs dat de industrie verlies lijdt,” vertelde de analist aan de aanwezigen.

“De Europese groene deal, het duurzame voedselsysteem en het boerderij-tot-vork-initiatief zullen hier ongetwijfeld ook invloed op hebben, wat het verschil zal maken voor de visverwerkende sector in het volgende decennium,” voegde Nikolian eraan toe. “Dat is zeker, niet alleen de visverwerkende sector, maar de sector in het algemeen: de producenten, de aquacultuur en de distributeurs.”

“Maar we geloven wel dat de visverwerkende sector een belangrijke bijdrage zal blijven leveren aan de blauwe economie. We vangen en dan voegt de verwerkende sector zoveel waarde toe aan het product, het is een bron van werkgelegenheid, en economisch blijft de sector zeer gezond, zelfs als de winst ervan volatiel is. ” (bron)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *