Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Aanlandplicht niet nageleefd op Noordzee en Kanaal

1 min read

Het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) heeft drie evaluatierapporten gepubliceerd over de uitvoering van de aanlandplicht. Deze rapporten bevestigen dat niet-naleving van de aanlandplicht in de Noordzee en de Noordwestelijke wateren (Engelse kanaal) wijdverbreid is voor specifieke visserijen tijdens de evaluatieperiode (2015 tot 2017). Het feit dat de aanlandplicht niet wordt nageleefd, baart de Europese Commissie ernstige zorgen en brengt de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) in gevaar, waaronder het waarborgen van de ecologische duurzaamheid van visserijactiviteiten op de lange termijn en de geleidelijke stopzetting van het teruggooien van vis.
De rapporten wijzen er ook op dat traditionele controlemiddelen (bijv. Inspecties op zee) niet effectief zijn gebleken bij het handhaven van de aanlandingsverplichting en dat de invoering van elektronische monitoring op afstand (REM), met inbegrip van camerasystemen met een gesloten circuit aan boord van vissersvaartuigen, een passende oplossing lijkt. De noodzaak van REM-controles om de aanlandingsverplichting af te dwingen, wordt weerspiegeld in het voorstel van de Europese Commissie voor een herziening van het visserijcontrolesysteem en in de technische richtlijnen en specificaties van de EFCA voor de implementatie van Remote Electronic Monitoring (REM) in de EU-visserij.

De Europese Commissie neemt de bevindingen van de EFCA-evaluatieverslagen over de naleving zeer serieus en zal nauw blijven samenwerken met de lidstaten om ervoor te zorgen dat passende maatregelen worden genomen om de aanlandingsverplichting doeltreffend te controleren en te handhaven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *