Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europa stelt lidstaten in staat zwaar getroffen visserijsector te ondersteunen

2 min read

De Europese Commissie heeft besloten een tijdelijk kader voor staatssteun vast te stellen, zodat de lidstaten de door de corona crisis getroffen marktdeelnemers kunnen helpen.

Aangezien de pandemie van het Coronavirus de gezondheid van onze burgers bedreigt, ondervinden veel delen van de economie van de EU grote verstoringen. Visserij en aquacultuur behoren tot de zwaarst getroffen sectoren.

De Europese Commissie heeft daarom besloten een tijdelijk kader voor staatssteun vast te stellen, zodat de lidstaten de door de crisis getroffen marktdeelnemers kunnen helpen. De nieuwe tijdelijke kaderregeling maakt steun mogelijk tot een bedrag van 120.000 euro per onderneming die actief is in de visserij- en aquacultuursector.

Virginijus Sinkevičius , Europees commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, zei: “Onze mensen in de visserij en aquacultuur behoren tot de eersten die de economische gevolgen van het Coronavirus ondervinden, aangezien de vraag naar visproducten dramatisch is teruggelopen. Maar laat ik het luid en duidelijk zeggen: de Europese Unie staat u bij tijdens deze crisis. Samen zullen we ervoor zorgen dat de EU nu en in de toekomst een sterke visindustrie en bloeiende kustgemeenschappen in stand houdt. ”

De vraag naar visproducten kent een dramatische teruggang, aangezien retailers, restaurants, kantines en andere grootschalige afnemers hun activiteiten verminderen of tijdelijk stopzetten. Bovendien is de visindustrie afhankelijk van logistiek, zoals aanlandingsfaciliteiten, transport en opslag, die ook kunnen worden getroffen door de zich ontwikkelende crisis.

Het tijdelijke kader zal de lidstaten in staat stellen steun, in de vorm van subsidies of belastingvoordelen, beschikbaar te stellen aan marktdeelnemers die te maken hebben met een plotseling tekort aan liquiditeit.

In veel gevallen kan dit het verschil betekenen tussen het permanent sluiten van activiteiten en het overleven op lange termijn van gezonde bedrijven en duizenden banen. Na kennisgeving van de maatregelen door de lidstaat heeft de Commissie procedures ingevoerd om een ​​zeer snelle beoordeling en besluitvorming mogelijk te maken.

De impact van deze maatregelen op kustgebieden gaat veel verder dan de visserij- en aquacultuursectoren. Ook bedrijven in de bredere blauwe economie – van biotechnologie tot toerisme – zullen profiteren, aangezien de komende weken en maanden in de hele Unie verslechterde economische omstandigheden en bewegingsbeperkingen zullen worden gevoeld.

Tot en met 31 december 2020 kan steun worden verleend aan ondernemingen die door de uitbraak van het coronavirus in moeilijkheden verkeren.

Deze steunmaatregelen zijn volledig in overeenstemming met het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU. Steun is niet van toepassing op activiteiten die uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector. [Nieuwsbericht Europese commissie 20/03/2020]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *