Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Ondersteuning lokale visserij- en aquacultuur via Europese en nationale fondsen

2 min read

Als reactie op de ernstige economische gevolgen van de coronaviruscrisis voor de visserij- en aquacultuursector, heeft DG MARE een nota gepubliceerd voor de Europese lidstaten met een overzicht van de bestaande instrumenten ter ondersteuning van lokale gemeenschappen.

Deze twee sectoren zijn bijzonder hard getroffen door aanzienlijke marktverstoringen, onder meer door verplichte sluiting van restaurants.

De informatienota geeft lidstaten details over ondersteunende maatregelen die onmiddellijk beschikbaar zijn en die onverwijld kunnen worden gebruikt.

Er zijn een aantal opties, zowel onder de huidige regels van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij als onder het onlangs aangenomen tijdelijke kader voor staatssteun.

Het nieuwe kader, dat op 19 maart 2020 is aangenomen, stelt de lidstaten in staat getroffen vissers en aquacultuurproducenten te steunen door steun toe te staan ​​tot een bedrag van 120.000 euro per onderneming door middel van rechtstreekse subsidies, terugvorderbare voorschotten of belastingvoordelen.

Bovendien bevat de nota richtlijnen voor maatregelen die ook voor de visserij- en aquacultuursector beschikbaar zullen komen na de inwerkingtreding van het nood coronaviruspakket.

Dit pakket is door de Commissie op 13 maart voorgesteld en wordt momenteel overwogen door het Europees Parlement en de Raad.

Naast bovengenoemde maatregelen blijft de Europese Commissie andere opties onderzoeken om de visserij en de aquacultuursector in deze moeilijke tijden te ondersteunen. De Commissie onderhoudt daarom nauw contact met beroepsorganisaties, de autoriteiten van de lidstaten en het Europees Parlement. [Nieuwsbericht Europese Commissie 20/03/2020]

Download hier: Emergency response to support the fishing and aquaculture sectors (pdf)

En hier: Coronavirus emergency response to support the fishing and aquaculture sector (pdf)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *