Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

207.000 jonge palingen uitgezet in Friese natuur

2 min read

Wageningen, 20 mei 2020 – Gisteren is de Friese natuur herbevolkt met 207.000 jonge palingen. Friese beroepsvissers verzamelden zich in Reduzum, om de vrachtwagen met honderdduizenden palinkjes uit te laden en te verspreiden over heel Friesland.

De herbevolking met jonge paling is een EU-maatregel en gebeurt in heel Europa, om de palingstand te stimuleren. In Nederland zorgt Stichting DUPAN voor de coördinatie.

In Reduzum zijn de palinkjes eerst geteld, gewogen en gecontroleerd op kwaliteit. Vervolgens werden ze verdeeld onder de beroepsvissers, die ze verspreid over Friesland hebben uitgezet. De uitzet van deze grote hoeveelheden jonge palingen is mogelijk geworden door de natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de Europese kusten, die vanaf 2011 een duidelijke stijging laat zien (ICES-rapport 2019).

Omdat de Europese kusten veelal ondoordringbaar zijn voor jonge palingen, wordt een deel van de paling, zie zich met name in Frankijk massaal ophoopt, in Nederland en andere Europese landen uitgezet.

In Nederland worden dit voorjaar rond de 3,5 miljoen jonge palingen uitgezet. Bij deze aantallen wordt in veel gebieden de maximale hoeveelheid voor herbevolking bereikt; meer paling kan daar niet leven.

De gebieden voor herbevolking zijn geselecteerd door de overheid. Wanneer de jongen tot volwassen palingen – zogenaamde schieralen – zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden onbelemmerd naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

De jonkies zijn afkomstig uit Nederland, waar ze in een kwekerij enkele maanden apart werden gehouden om aan te sterken. Ze werden echter in de riviermondingen van Frankrijk opgevangen, waar ze aankwamen na een reis via de Golfstroom vanuit de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek). In dat gebied worden alle Europese palingen geboren. [Nieuwsbericht Dupan 20-05-2020. klik voor foto’s]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *