Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

80 procent van vis is wereldwijd afkomstig van duurzame bestanden

3 min read

Overgrote meerderheid van gevangen vis is afkomstig van biologisch duurzame bestanden, Foto Dutch flat Fish

Afgelopen week heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) haar tweejaarlijks rapport over de toestand van de globale visserij en aquacultuur 2020 (SOFIA) uitgebracht.

Uit het rapport blijkt dat de wereldwijde productie van visserij en de consumptie van vis en schaaldieren toeneemt, terwijl de overgrote meerderheid van de gevangen vis afkomstig is van biologisch duurzame bestanden.

Volgens het rapport bereikte de totale wereldwijde vangst in 2018 het hoogste niveau van 96,4 miljoen ton – een stijging van 5,4% ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen drie jaar.

De ansjovis vangsten bij Peru en Chili waren verantwoordelijk voor het grootste deel van de toename. De vangstpercentages van China zijn gestegen van bijna 4 miljoen ton in de jaren 80 tot meer dan 15 miljoen ton in 2018, wat neerkomt op 15% van de totale wereldwijde vangst, China is tegenwoordig verreweg de grootste visproducent.

Europa heeft de afgelopen twee decennia een stabiele visproductie gehad met een gemiddelde van 5 miljoen ton per jaar, wat neerkomt op 6% van de wereldwijde vangsten.

In 2018 waren naar schatting 39 miljoen mensen wereldwijd actief in de primaire visserijsector. Over het algemeen bevinden de meeste vissers zich in Azië (85% van het wereldtotaal), vergeleken met een paar honderdduizend vissers in Europa, die sinds 1995 een werkgelegenheidsvermindering van 28% hebben geleden. Azië heeft met 3,1 miljoen schepen nog steeds de grootste vloot, 68% van het wereldtotaal, terwijl de Europese-vissersvloot is blijven krimpen tot 83.000 schepen op dit moment.

Het merendeel van de wereldwijde visbestanden – 65,8% in 2017 – blijft binnen de biologisch duurzame niveaus, dit is bijna 80% in het geval van de Noordoost-Atlantische Oceaan. Met andere woorden, en dankzij de goede gezondheid van de belangrijkste soorten, komt bijna 80% van de huidige wereldwijde aanvoer uit duurzame visbestanden.

Wereldwijd wordt 59,6% van de bestanden in feite maximaal duurzaam bevist, een stijging sinds 1989, mede als gevolg van wat FAO benadrukt als een verbeterde uitvoering van de beheersmaatregelen. De FAO waarschuwt echter dat het aandeel van biologisch onhoudbare visbestanden toeneemt, met name bij visserijen met minder beheer, voornamelijk in de zuidelijke oceanen.

Daniel Voces, algemeen directeur van Europêche, zei: “We kunnen het niet meer met de FAO eens zijn dat het perfecte recept voor oceaanbehoud meer en beter visserijbeheer is. De ongelijkheid in verschillende delen van de wereld vraagt ​​om het succesvol EU-beleid naar deze gebieden te exporteren. Alle regeringen moeten zich meer inspannen een duurzaam visserij systeem te ontwikkelen die natuur en biodiversiteit respecteren, zoals in de Europa ”.

De wereldwijde visconsumptie steeg van 9,0 kg per hoofd van de bevolking in 1961 tot 20,3 kg in 2017, wat ongeveer 3,3 miljard mensen voorziet van bijna 20% eiwitten per hoofd van de bevolking. Dit komt voornamelijk door een grotere beschikbaarheid in regio’s en landen, wat bijdraagt ​​aan de voedselzekerheid en voeding van de wereldbevolking.

Daniel Voces, concludeerde: “ We verwelkomen de groei van visconsumptie wereldwijd. Onze aanbeveling aan Europese burgers is om wild gevangen vis te blijven eten, aangezien het verreweg de gezondste en meest milieuvriendelijke eiwitbron op deze aarde is. We hebben meer dan ooit de steun van de EU en de nationale autoriteiten nodig om de consumptie van Europese vis te bevorderen, en de Covid-19-crisis te overwinnen die onze vissers hard heeft getroffen ”.  [Bron]

Klik hier voor het rapport [1] http://www.fao.org/3/ca9229en/online/ca9229en.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *