Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Pladijs (Schol) Belgische ‘Vis van het Jaar 2020 ‘

2 min read

‘Pladijs is de meest aangevoerde vissoort in de Vlaamse vissershavens maar wordt slechts door 8% van de Belgische gezinnen aangekocht om thuis te eten. Er is dus beslist nog potentieel voor deze lekkere vis van bij ons’, stelt Hilde Crevits, Vlaams minister van Landbouw en Visserij.

VLAM heeft samen met de Vlaamse visserijsector voor de 32ste keer een Vis van het Jaar gekozen. Hilde Crevits, minister van Landbouw en Visserij, maakte dit afgelopen donderdag bekend in Hotelschool Ter Duinen in Koksijde.

Door elk jaar een Noordzeevis in de schijnwerpers te zetten illustreert VLAM dat vis eten veel variatie toelaat.

‘Pladijs is de meest aangevoerde vissoort in de Vlaamse vissershavens maar wordt slechts door 8% van de Belgische gezinnen aangekocht om thuis te eten. Er is dus beslist nog potentieel voor deze lekkere vis van bij ons’, stelt Hilde Crevits, Vlaams minister van Landbouw en Visserij. Ze onderschrijft de keuze van VLAM en de Vlaamse visserijsector om pladijs te verkiezen als Vis van het Jaar 2020. In 2013 kreeg hij ook al deze titel.

Biologie en verspreiding van pladijs (Schol)

Pladijs of Europese schol heeft als wetenschappelijke benaming Pleuronectes platessa. Hij komt voor in de Noordoost-Atlantische Oceaan van de Noordzee, de Oostzee tot het westelijke deel van de Middellandse Zee.

De oranjerode vlekken op de donker gekleurde bovenkant zorgen er voor dat schol gemakkelijk te onderscheiden is van andere platvissen. De huid van schol is glad en de zijlijn boven de borstvin is vrijwel recht. Volwassen exemplaren meten ongeveer 30 cm.

De voortplanting vindt plaats in verschillende periodes van het jaar, afhankelijk van het bestand waartoe de schol behoort. Voor de Noordzee is dat van januari tot april. De vis bevat dan weinig visvlees en wordt dan beter niet geserveerd.

Visserij op pladijs

Pladijs wordt vaak samen met tong bevist, waarbij tong de doelsoort is en pladijs de bijvangst. Als we de vangstgegevens van dit jaar en 2019 analyseren, zien we dat pladijs vooral opgevist wordt in de Noordzee en het oostelijk deel van het Engels Kanaal. Gerichte visserij op pladijs vindt plaats gedurende de najaarcampagne in de oostelijke Noordzee.

De aanvoer in Belgische havens klokte in 2019 af op 3.636 ton, terwijl in 2018 zo’n 4.548 ton werd aangevoerd. In 2017 lag de aanvoer nog een stuk hoger, namelijk op 5.418 ton. Wanneer we kijken naar de eerste zes maanden van dit jaar, komen we slechts op een aanvoer van 784 ton. Belangrijke constatatie hierbij is dat een groot deel van de vangst deel uitmaakt van de campagne in de oostelijke Noordzee, die pas op dit moment op gang komt. De ideale timing voor de lancering van de Vis van het Jaar-campagne dus. Meer economische achtergrond over pladijs vind je hier.

Er geldt een vangstbeperking of quotum voor pladijs. Doordat de visserij-inspanning algemeen afneemt, de quota gerespecteerd worden en het aandeel van duurzamere visserijtechnieken toeneemt, blijkt er geen gevaar voor overbevissing van Europese schol door de Belgische vissers. Vanuit een wetenschappelijk oogpunt steunt ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) bijgevolg schol/pladijs als Vis van het jaar 2020. Meer details hierover vind je hier.

Klik hier voor meer informatie op de website van VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *