Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Toch meer goedkope importvis toegestaan

2 min read

De EU heeft vorige week een lijst gepubliceerd met daarin alle hoeveelheden vis die zonder importheffingen in de EU ingevoerd mogen worden.

Wrang: in de ‘Dutch Food Week’, waar we met zijn allen roepen om steun aan lokale producenten, lukt het niet in dit in de praktijk waar te maken. De Nederlandse visverwerkende industrie heeft veel belang bij goedkope importvis, want de vraag groeit en de aanvoer van Noordzeevis wordt minder.

Tegelijk gaat dit ten koste van de markt voor onze vissers, daarom zijn er importheffingen ingesteld. Handelaren willen echter een lage inkoopprijs en pleiten voor importen zonder heffingen. En die lijken ze nu van de EU te gaan krijgen.

De EU heeft vorige week een lijst gepubliceerd met daarin alle hoeveelheden vis die zonder importheffingen in de EU ingevoerd mogen worden. Daar staat 10.000 ton platvisfilet op (daar is meer dan 35.000 ton onbewerkte vis voor nodig) en nog eens 7.500 ton diepgevroren hele platvis.

Zulke aanzienlijke hoeveelheden goedkope platvis hebben een drukkend effect op de afslagprijzen in Nederland. Een prijsdaling bij Schol 4 van 17% ten opzichte van 2019 is inmiddels realiteit.

Tegenstrijdigheid visie en uitvoering LNV

Tot onze verbazing lijkt ons eigen Ministerie van LNV deze extra goedkope importen bij de EU te propageren. Het Ministerie heeft de mond vol over kringlopen, circularieit, lokale voedselproductie en de kracht van de regio, maar in de praktijk heeft men oor en oog voor handelaren op zoek naar goedkope producten van ver weg.

De prijzen op de visafslagen staan onder druk, COVID-19 en de horecasluitingen maken het de vissers moeilijk omdat de vers- en nichemarkten wegvallen, maar blijkbaar ziet of snapt men niet dat import en verse aanvoer corresponderende vaten zijn.

We worden intussen zelfs door buitenlandse collega’s aangesproken op de tegenstellingen in beleid. Men begrijpt (ook) niet waarom de Nederlandse aanvoerders zo in de steek gelaten worden door hun eigen overheid.

Marginale verhoging, tot je de vis mag bakken

In de Tweede Kamer werd de Minister afgelopen maandag bevraagd over de toename van goedkope importvis, maar zij meldde dat het om een marginale verhoging zou gaan. Die mening delen wij niet. Het gaat om 7.500.000 kilogram vis, wat gelijk is aan de aanvoer van een flink aantal gerichte scholvissers of de aanvoer van een aanzienlijk deel van de 80mm tong vloot.

Dat is niet ‘marginaal’, dat is ‘enorm’ en dat is je eigen vloot om zeep helpen. Helaas lijkt het pleit beslecht en is de schade voor de komende twee jaar aangericht.

Bij de nieuwe vaststelling van belastingvrije importen in 2022 gaan we vanuit onze Europese organisaties EAPO en Europêche op tijd en met volle kracht de barricaden op, helaas blijkbaar ook tegen onze eigen overheid.

Importvis is een realiteit, maar dat mag niet ten koste gaan van onze eigen vissers en zeker niet als je als overheid zegt het tegenovergestelde voor te staan. Lokaal tot aan de voordeur. [Nieuwsbrief VisNed 15 oktober 2020]

Lees ook: Europese regeringen geven voorrang aan goedkope geïmporteerde vis boven duurzame EU-productie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *