Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

De EU Fish Market 2020-editie is nu online

2 min read

De EU Fish Market 2020-editie is nu online

“De EU-Fish Market 2020-editie” is een uitgebreide analyse van de visserij- en aquacultuursector in Europa. Als u meer wilt weten over wat er wordt geproduceerd/ geëxporteerd/ geïmporteerd, wanneer en waar, er wat wordt verbruikt, door wie en wat de belangrijkste trends zijn, bekijk dan het EUMOFA-jaarverslag. De publicatie is beschikbaar in het Engels, Frans, Spaans, Duits en Italiaans.

Lichte daling van de consumptie per hoofd van de bevolking in de EU

In 2018 werd de consumptie van visserij- en aquacultuurproducten in de EU geschat op 24,36 kg per hoofd van de bevolking (levend gewicht). Gemiddeld consumeerden EU-burgers 430 gram minder dan in 2017. In het wild gevangen producten hadden de overhand met 18 kg (driekwart van het totaal). Alaska Pollock had met 9% de hoogste consumptiestijging. De belangrijkste daling was kabeljauw met 17%, mede door invoer en vangst, hoewel het niveau van 2018 overeenkomt met het gemiddelde van de laatste tien jaar.

Met hogere prijzen bleven de uitgaven van de EU-huishoudens voor visserij- en aquacultuurproducten stijgen

Met de hoogste consumentenprijzen voor visserij- en aquacultuurproducten ooit geregistreerd, laten de cijfers van 2019 zien dat huishoudens van alle EU-landen meer hebben uitgegeven aan visserij- en aquacultuurproducten dan in 2018. Spanje registreerde de hoogste stijging van de totale uitgaven. Italië is altijd de lidstaat geweest met de hoogste totale uitgaven, terwijl Portugal de hoogste uitgaven per hoofd van de bevolking registreerde (meer dan driemaal het EU-gemiddelde).

Centrale rol van de EU in de wereldhandel in visserij- en aquacultuurproducten

In 2019 was Europa na China de grootste handelaar in visserij- en aquacultuurproducten ter wereld. De totale waarde van de EU-handelsstroom was 44% hoger dan 10 jaar eerder. Als netto-importeur had de EU een tekort van € 21 miljard, iets hoger dan in 2018.

De totale aanlandingen in de EU zijn afgenomen

De afname van de aanvoer werd voornamelijk veroorzaakt door de daling van aanvoer van zandspiering bestemd voor industrieel gebruik in Denemarken. De aanvoer van een aantal van de belangrijkste commerciële soorten is echter aanzienlijk toegenomen, voornamelijk gestreepte tonijn in Spanje en sint-jakobsschelp in Frankrijk.

Visserij- en aquacultuursectoren die aanzienlijk zijn getroffen door de COVID-19-crisis

De bedrijven die zich traditioneel op het Hotellerie-Restaurant-Café (HoReCa) -segment richtten, werden meer getroffen door de COVID-19-pandemie dan welke andere sector dan ook. Het verlies van exportkansen was een uitdaging voor beide sectoren. Met een zwakke vraag op exportmarkten werden producten tegen lagere prijzen op de Europese markt verkocht. In de visserijsector werden de visserijen die gericht waren op soorten die doorgaans vers worden verkocht, sterk beïnvloed, terwijl een kleine impact werd geregistreerd voor kleine pelagische soorten, die voornamelijk tot diepvriesproducten worden verwerkt en waarvan de marktprijzen relatief laag blijven. [Persbericht Europese Commissie 09/11/2020]

“De EU Fish Market 2020-editie” kan worden gedownload van de EUMOFA-website en is beschikbaar in het Engels, Frans, Spaans, Duits en Italiaans.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *