Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europees rapport over veerkracht van vissersvloot tijdens COVID-19-pandemie

3 min read

De jaarlijkse economische verslagen over de Europese vissersvloot geven een overzicht van de structuur en economische prestaties van de 22 vissersvloten van de Europese kustlanden.

Het economisch jaarverslag 2020 over de Europese vissersvloot stelt dat de vloot in 2020 over het algemeen winstgevend bleef, ondanks de effecten van COVID-19 op de vloot en de vismarkten. Duurzamere visserij en lagere brandstofkosten hebben bijgedragen tot het verzachten van de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie.

In een reactie op het rapport zei Europees commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, Virginijus Sinkevičius: “Dit rapport toont aan dat duurzaamheid loont. Ook in tijden van crisis moeten onze vissersvloten op het pad van duurzaamheid blijven. Het bouwt veerkracht op en versnelt het economisch herstel.

In 2018 boekte de Europese vissersvloot een nettowinst van € 800 miljoen. Dit betekent een aanzienlijke vooruitgang, aangezien de EU-vloot in 2008 amper break-even draaide. De aanhoudend sterke prestatie was het resultaat van een hogere gemiddelde visprijs, lage brandstofprijzen en de verbeterde toestand van enkele belangrijke bestanden. Deze trend zette zich door in 2019.

Tegelijkertijd toont het rapport verschillen in prestaties tussen vlootcategorieën en visserijregio’s. De grootschalige en verre vlootsegmenten lieten betere economische prestaties zien dan de kleinschalige kustvlootsegmenten.

Bovendien vertoonden de vlootsegmenten die actief zijn in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, waar de meeste beviste bestanden op een duurzaam niveau worden beheerd, hogere economische prestaties dan de vlootsegmenten die actief zijn in de Middellandse Zee, waar tal van bestanden nog steeds kampen met overbevissing of overexploitatie.

De COVID-19-uitbraak in 2020 heeft de positieve trends van de afgelopen jaren echter onderbroken. Volgens prognoses zijn de economische prestaties van de EU-vloten in 2020 afgenomen als gevolg van de gevolgen van de COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende afname van de vraag en verstoringen in de toeleveringsketen. Projecties wijzen op een afname van 17% van de aangevoerde waarde, 19% van de werkgelegenheid en 29% van de nettowinst in vergelijking met 2019.

Het rapport geeft een uitgebreid overzicht van de meest recente informatie die beschikbaar is over de structuur en economische prestaties van de vissersvloten van de Europese lidstaten. Het bestrijkt de periode 2008-2020 en bevat informatie over de vangstcapaciteit, inspanning, werkgelegenheid, aanlandingen, inkomsten en kosten van de EU-vloot.

Het laatste jaar van de gerapporteerde gegevens door de lidstaten is 2018, met voorlopige gegevens voor 2019. Daarom zijn de nu uitgebrachte schattingen voor 2019 en 2020 slechts projecties en kunnen ze geenszins als voorspellingen worden beschouwd.

Ondanks de impact van COVID-19 blijkt uit prognoses dat de Europese vissersvloot 2020 zou eindigen met een redelijke winstgevendheid. Dit duidt op een sterke veerkracht van de EU-vloot, die het resultaat is van de inspanningen die de sector in voorgaande jaren heeft geleverd om de maximale duurzaamheidsopbrengst (MSY) -doelstelling van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) te halen, in combinatie met lage brandstofprijzen.

Bovendien toont het rapport aan dat de economische prestaties en salarissen van vissers en vrouwen in de EU verbeteren waar vloten afhankelijk zijn van bestanden die duurzaam worden beoogd en de neiging hebben te stagneren waar vloten afhankelijk zijn van bestanden die overbevist of overbevist blijven.

De jaarlijkse economische verslagen over de Europese vissersvloot geven een overzicht van de structuur en economische prestaties van de 22 vissersvloten van de Europese kustlanden. Het is het resultaat van gecombineerd werk van economische experts van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de Visserij (WTECV) en de Europese Commissie. [Nieuwsbericht Europese Commissie 07/01/2021]

Download hier het Rapport

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *