Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europa en Groenland bereiken overeenstemming over nieuw visserijpartnerschap

2 min read

Op 8 januari 2021 hebben Europa en Groenland de onderhandelingen afgerond over een nieuwe overeenkomst inzake duurzame visserij (SFPA) en een nieuw protocol dat samenwerking in de visserijsector de komende vier jaar zal versterken, met de mogelijkheid dit twee jaar te verlengen.

De overeenkomst is een belangrijke mijlpaal in de langdurige bilaterale samenwerking tussen de EU en Groenland op het gebied van visserij en hernieuwt de samenwerking om een ​​duurzaam gebruik van mariene hulpbronnen te bevorderen.

Dit is de enige gemengde partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij (SFPA) in de Noord-Atlantische Oceaan, en de op twee na belangrijkste financiële overeenkomst voor de EU. Hierdoor kan de EU-vloot (12 grote trawlers) gedurende 4 + 2 jaar blijven vissen in de Groenlandse wateren en tegelijkertijd bijdragen aan de ontwikkeling van de visserijsector in Groenland.

Er is onderhandeld over vangstmogelijkheden voor dezelfde soorten als in het huidige protocol (kabeljauw, roodbaars, Groenlandse heilbot, Noordse garnaal, lodde en grenadier). De vangstmogelijkheden voor Makreel zijn ook in de overeenkomst opgenomen op een 0 TAC-niveau.

Eventuele makreel quota die in de toekomst door Groenland wordt overgedragen, zal afhangen van de ondertekening door Groenland van de Overeenkomst inzake het delen van kuststaten voor het beheer van makreel met de EU.

Op basis van de vangstmogelijkheden en de recentelijk overeengekomen referentieprijzen zal de EU Groenland een jaarlijkse financiële bijdrage van 16 500 000 EUR verstrekken. Een aanzienlijk deel van deze bijdrage, 2 900 000 EUR per jaar, is specifiek bestemd om de ontwikkeling van de visserijsector in Groenland te bevorderen.

Voor de gehele looptijd van het protocol bedraagt ​​de geschatte waarde € 99.000.000. Bovendien zullen reders uit de EU-licentierechten betalen voor de vangstmogelijkheden. De overeenkomst is een belangrijke stap voorwaarts in het partnerschap tussen de EU en Groenland, dat dateert uit 1985.

De nieuwe overeenkomst bevestigt de beginselen van het gemeenschappelijk visserijbeleid, zoals transparantie, beheer van visserijactiviteiten, non-discriminatie, eerbiediging van de wetenschappelijk advies en wetenschappelijke samenwerking bij het verzamelen en analyseren van gegevens. Het voldoet aan Groenlandse wetgeving en aan de beheersmaatregelen en wetenschappelijke maatregelen die zijn genomen in het kader van de Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO), de Northeast Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) en de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES).

Door de nieuwe SFPA zal de samenwerking op het gebied van monitoring, controle en bewaking van visserijactiviteiten verder worden versterkt. Elke partij zal nu de nodige wetgevingsprocedures opstarten voor de ondertekening en sluiting van de nieuwe overeenkomst en het bijbehorende uitvoeringsprotocol. [Nieuwsbericht Europese Commissie 08/01/2021]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *