Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

VisNed verrast door vuilvissende natuurorganisaties

2 min read

Op donderdag 28 januari jl. werd bekend dat rederij MSC een schadevergoeding van €3,4 miljoen uitkeert om te compenseren voor de schade die geleden wordt door de containerramp met de MSC ZOE, begin 2019. In dit bedrag zit ook €300.000 voor het project Fishing for Litter. Diezelfde dag bleek echter dat natuurorganisaties €1,9 miljoen euro krijgen om op afval te gaan vissen, terwijl vissers dit al jaren doen, maar dan vrijwillig en vanuit intrinsieke motivatie.

Het bericht verraste VisNed, wat op zich al opmerkelijk is, daar Stichting de Noordzee één van de projectpartners is én partner is in de Green Deal Visserij voor een Schone Zee.

Vissers halen via het project Fishing for Litter jaarlijks vrijwillig 250.000 kg tot 300.000 kg afval uit zee. Het project heeft een begroting, welke wordt opgebracht door overheid en commerciële partijen, waaronder de havens.

Met deze financiële middelen wordt de logistiek (bigbags, transport) betaald, evenals het verwerken en recyclen van afval. Zo kunnen vissers kosteloos het opgeviste afval aan wal brengen. Al het extra en fysieke werk, waaronder het werk aan boord, in de havens en bijv. het onderzoek naar herkomst wordt niet gedekt door de begroting.

De continuïteit van Fishing for Litter staat sinds de ramp met MSC ZOE sterk onder druk, omdat de begroting zoals hij was niet meer aansluit bij de hoeveelheid opgevist afval. In 2019 is zo’n 560.000 kg afval door vissers aan wal gebracht, in 2020 naar waarschijnlijkheid ook zo’n hoeveelheid.

We hopen dan ook dat de consortium van natuurorganisaties met de hun toegekende financiële middelen kans ziet om bij te dragen aan de inzet en continuïteit van Fishing for Litter. Er is 20 jaar ervaring met het opvissen van afval, alsmede logistiek, recycling en onderzoek naar de herkomst van het marien zwerfvuil.

Het zou zonde zijn als er dubbel werk gebeurt en een onevenwichtige verhouding ontstaat, waarbij de visserij en haar partners niet betaald worden voor deze maatschappelijke dienst, en natuurorganisaties het (al dan niet dubbele) werk wel vergoed krijgen.

We hebben intussen contact gehad met de Waddenvereniging. Komende week zal gesproken worden met Stichting de Noordzee, om te kijken of er nog een gedeelde basis van vertrouwen is.

Samenwerken is een werkwoord en vereist inzet en actie: elkaar informeren en elkaar niet over het hoofd zien is daarin wel een minimum van wat je zou mogen verwachten van een ‘partner’. [Nieuwsbericht VisNed 04 februari 2021]

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *