Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Presentatie ontwerprapport over windmolenparken op zee en de gevolgen voor de visserij

2 min read

Wind op zee en visserij in meeste gevallen een mismatch

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) presenteert op woensdagmiddag 17 maart in de Visserijcommissie van het Europees Parlement zijn ontwerprapport over de gevolgen voor de visserijsector van windmolenparken op zee.

Windmolens en andere systemen van hernieuwbare energie zijn nodig om de klimaatdoelstellingen van de Green Deal te behalen. Dat staat niet ter discussie. Wanneer er echter op zee gebouwd wordt, dan moeten de vissers daar bij betrokken worden. Europarlementariër Peter van Dalen: “Vissers zijn de oudste gebruikers van de zee en daarom moet er echte samenwerking met hen zijn indien windmolenparken op zee worden gebouwd. Zij verdienen hun brood op het water en daarom is het niet meer dan logisch dat deze sector een beslissende stem krijgt in de vorm van participatie. Dat is dus meer dan alleen ‘inspraak’.”

Verder zou het voorzorgsbeginsel gehanteerd moeten worden bij nieuw aan te leggen parken. Dit betekent dat er slechts gebouwd kan worden als duidelijk is dat er geen ernstige of onomkeerbare schade aangericht wordt voor de leefomgeving of het mariene milieu. Van Dalen: “Het blijkt uit studies van onder andere de studiedienst van het Europees Parlement dat onze kennis over de impact van windmolens bij aanleg, exploitatie en ook de te zijner tijd sloop, nog onvoldoende is. Zo zijn er gaten in onze kennis over onder andere de gevolgen van geluid en kabels in het water, maar ook over de langetermijneffecten zoals de ontmanteling van windmolens, en de sociaaleconomische gevolgen van windmolenparken voor visserijgemeenschappen. Dergelijke aspecten vragen om meer onderzoek en onderzoeksrapporten die er al zijn laten zich onderling moeilijk vergelijken, omdat met uiteenlopende data wordt gewerkt.”

Van Dalen vervolgt: “Voorts is er een win-win situatie te realiseren door de bouw van windmolens in mariene beschermde gebieden, waar vissers niet of nauwelijks mogen vissen. Door bouw in die gebieden blijft er meer ruimte op zee voor de vissers waar zij wel mogen vissen. Deze optie van bouw van windmolens in dergelijke zeegebieden is nog niet onderzocht. Dat moet wel gebeuren”.

Achtergrondinformatie

Vorig jaar heeft de Visserijcommissie Van Dalen benoemd als rapporteur om een initiatiefrapport voor te bereiden over de bouw van windmolenparken in zee en de gevolgen voor de visserij. Ter voorbereiding van dat rapport is onder andere door de studiedienst van het Europees Parlement een analyse gemaakt van dit vraagstuk. Die studie is afgelopen najaar besproken in de Visserijcommissie, parallel met een werkdocument van Van Dalen.

Nu ligt het ontwerprapport ter behandeling voor. De presentatie en bespreking van het initiatiefrapport van Peter van Dalen zal plaatsvinden in de vergadering van de Visserijcommissie van woensdag 17 maart tussen 14:30 en 16:15 uur. Deze bijeenkomst is live te volgen via de website van de Visserijcommissie van het Europees Parlement. [Persbericht Eurofractie ChristenUnie]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *