Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Positieve reacties in Visserijcommissie op rapport Van Dalen

2 min read

In de Visserijcommissie van het Europees Parlement is positief gereageerd op het initiatiefrapport van Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) over de gevolgen van windmolenparken op zee voor de visserij. Veel collega-Europarlementariërs maken zich zorgen over de impact van dergelijke grote bouwprojecten.

Verschillende leden van de Visserijcommissie zeiden erg tevreden te zijn met het initiatiefrapport. Zo liet de Deense liberaal Søren Gade weten “de aanpak van Van Dalen te steunen” en de christendemocraat François-Xavier Bellamy vond dat het rapport op een “sleutelmoment komt”.

De socialist Giuseppe Ferrandino uit Italië zei zorgen te hebben over de bouw van windmolenparken in de Middellandse Zee, omdat dat volgens hem grote gevolgen kan hebben voor het ecosysteem. Hij merkte daarbij op dat het niet zo moet zijn dat dergelijke bouwprojecten meer schade aanrichten dan dat ze uiteindelijk opleveren.

De Ierse Europarlementariër Grace O’Sullivan van de Groenen suggereerde dat Peter van Dalen met dit rapport op basis van ecologische argumenten tegen windmolens zou strijden. Hier nam hij echter nadrukkelijk afstand van: “Het is absoluut niet mijn bedoeling om de doelstellingen van de Green Deal ter discussie te stellen en evenmin ben ik tegen windmolens. Integendeel, hernieuwbare energie is van essentieel belang. Deze kritiek wijs ik daarom pertinent van de hand.”

De Nederlandse Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP) maakten van de gelegenheid gebruik om voor kernenergie te pleiten, maar volgens Van Dalen gaat zijn rapport specifiek gaat over windmolens en andere vormen van hernieuwbare energie op zee: “Het was mijn opdracht van de Visserijcommissie, de gevolgen voor de visserij van de bouw van windmolenparken op zee te behandelen en niet de behandeling van de vraag, of kernenergie beter of slechter zou zijn dan windmolens.”

De Europese Commissie liet weten blij te zijn met het rapport van Van Dalen. Felix Leinemann van DG MARE zei dat het ook volgens de Commissie belangrijk is dat er een goede strategie komt voor de ruimtelijke ordening, om daarmee toekomstige conflicten te voorkomen. Daarnaast stelde ook hij dat er nog veel onbekend is voor de langdurige gevolgen van de aanleg van windmolenparken op zee. Europarlementariër Van Dalen: “We moeten werken aan de hiaten in de kennis over de bouw van windmolenparken op zee, want met dergelijke bouwprojecten nemen we ingrijpende besluiten voor de komende dertig jaar.”

De Visserijcommissie heeft tot 26 maart de tijd om amendementen in te dienen op het initiatiefrapport, waar vervolgens in mei over gestemd wordt. Naar verwachting komt het rapport daarna nog voor de zomer nog plenair in stemming. [Persbericht Eurofractie ChristenUnie 17 maart 2021]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *