Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Frans voorstel gaat ten koste van Nederlandse vissers

2 min read

Peter van Dalen tijdens de visserijcommissie vandaag.

Franse Europarlementariërs proberen met nieuwe rekenmethodes meer geld binnen te halen uit het brexitfonds. Volgens Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) zijn de Fransen niet solidair met de vissers die het hardst getroffen worden door de brexit: “Als het over de verdeling van geld gaat, zien we dat de veelgenoemde Europese gedachte nauwelijks bestaat.”

Tijdens de bijeenkomst van de visserijcommissie werd vandaag van gedachten gewisseld over de brexit aanpassingsreserve (ook wel bekend als de “Brexit Adjustment Reserve” (BAR)). De Franse Europarlementariër François-Xavier Bellamy stelt in zijn ontwerprapport voor om daarvoor een andere rekenmethode te gebruiken, waardoor er fors meer geld naar Frankrijk gaat. Dit zou dan ten koste gaan van de Nederlandse visserij.

Volgens Van Dalen springen er in het bijzonder drie dingen in het oog. Ten eerste stelt Bellamy voor om het woord “vis” te vervangen door “visproducten”, terwijl onduidelijk is waar precies op wordt gedoeld: “Zijn visproducten ook zwaar gepaneerde en diepgevroren stukjes vis die een fabriek uitkomen? De term visproducten zal voor veel onzekerheid en verwarring zorgen.”

Daarnaast wordt voorgesteld om de overzeese gebieden te betrekken bij de compensatieregelingen, zoals bijvoorbeeld Bermuda of de Falklandeilanden, of Réunion en Guadeloupe. Van Dalen: “Dat is buitengewoon merkwaardig. In die gebiedsdelen is het visserijeffect van de brexit nul, nada, niente, zero! Er zijn brexit-effecten voor de visserij, zeker, maar dat is voornamelijk in de Noordzee en de Ierse zee.”

Een derde opvallende punt is het voorstel om aquacultuur en de visverwerking te betrekken bij die compensatie: “Ik vind dat zeer merkwaardig! Zeker, de handel in gekweekte vis zal door de brexit ingewikkelder zijn geworden: meer administratie, meer controle. Dat zal ook gelden voor de visverwerking. Deze sectoren zijn echter niet direct gekort op hun visrechten zoals onze actieve visserij. Dus deze sectoren, die voor Frankrijk vitaal zijn, heeft de Europese Commissie terecht buiten haar berekening en voorstel voor compensatie gehouden”.

Het lijkt erop dat veel Franse collega’s zich nu verzamelen om de rekenmethode van de Europese Commissie onderuit te halen, met steun van collega’s uit Spanje en Italië, want ook die landen gaan profiteren van een andere systematiek. Van Dalen: “Ik zal het ontwerprapport Bellamy niet steunen. De verdeelsleutel die de Europese Commissie heeft voorgesteld is accuraat: de sector die het hardst getroffen wordt, krijgt de meeste compensatie. In dit geval zou dat dus moeten gelden voor de vissers actief op de Noordzee: daar moet dus de focus liggen van compensatie voor geleden verliezen. Dat zou echte solidariteit zijn. Dit Franse voorstel laat maar weer zien dat als puntje bij paaltje komt, solidariteit voor veel lidstaten betekent dat ze er vooral zelf van moeten kunnen profiteren.”

Download hier de speech door Peter van Dalen tijdens de visserijcommissie vandaag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *