Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

EP steunt beheersplan voor Blauwvintonijn

3 min read

De leden van het Europees Parlement geven groen licht voor een deal die bepaalde bepalingen van het internationale beheersplan voor Blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee omzet in EU-wetgeving.

In de tekst, aangenomen met 643 stemmen voor, 11 tegen en 47 onthoudingen, wordt van de lidstaten gevraagd “speciale aandacht” te besteden aan kleinschalige en ambachtelijke visserij bij het verdelen van nationale quota en “te streven naar het toewijzen van een specifiek sectoraal quotum voor kleinschalige visserij voor kustvaartuigen ”.

De nationale autoriteiten geven ook stimulansen aan vissersvaartuigen die selectief vistuig inzetten of visserijtechnieken gebruiken met een verminderd milieueffect.

Andere maatregelen zijn onder meer:

– Vergroting van de vangstcapaciteit met maximaal 20% voor ringzegenvaartuigen

– Nieuwe sectorale quota voor kleinschalige vaartuigen op de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden

– Verhogen van de limieten voor bijvangsten van 5% tot 20% van de totale vangst.

– Verlenging van het visseizoen voor ringzegenvaartuigen met zeven dagen (voor de periode van 26 mei tot 1 juli)

– Verlenging van het visseizoen in geval van ongunstige weersomstandigheden.

– Versterking van monitoring- en controlesysteem.

Context

Het voorstel zet Aanbeveling 18-02 van de Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijn in de Atlantische Oceaan (ICCAT) in november 2018 in EU-recht om, waarmee een meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee is vastgesteld. De omzetting heeft betrekking op alle controlemaatregelen die betrekking hebben op de vangst en het kweken van blauwvintonijn in Europese wateren en/ of door EU-vaartuigen in het verdragsgebied.

Tijdens het plenaire debat voorafgaand aan de stemming, op maandagavond, riepen de leden van het Europees Parlement de Raad op om het resultaat van de onderhandelingen te respecteren en een akkoord te bereiken om het voorstel goed te keuren.

Het Parlement en het voorzitterschap van de Raad bereikten op 10 november 2020 een akkoord over het voorstel van de Commissie. Dit akkoord werd vervolgens door het Coreper verworpen omdat de lidstaten zich zorgen maakten over hun exclusieve bevoegdheid om vangstmogelijkheden toe te wijzen.

Citaat

“Ik denk dat het verzoek van het Parlement om meer aandacht van de lidstaten bij het toewijzen van quota aan de kleinschalige ambachtelijke visserijsector redelijk is. De ommekeer van de Raad is onaanvaardbaar. Er is een overeenkomst ondertekend tijdens het trialoog en we verwachten dat deze wordt gerespecteerd. Als u dit niet doet, wordt een gevaarlijk precedent geschapen ”, verklaarde rapporteur Giuseppe FERRANDINO (S&D, IT) tijdens het debat.

Achtergrond

Zoals alle tonijn in de Atlantische Oceaan wordt het oostelijke blauwvintonijn bestand beheerd door de ICCAT, een intergouvernementele visserijorganisatie die in 1966 is opgericht en waarvan de EU sinds 1997 partij is.

In 2006 heeft de ICCAT beperkende maatregelen aangenomen voor de vangst van blauwvintonijn voor de periode 2007-2022 om een ​​mogelijke ineenstorting van de visbestanden te voorkomen. In 2018, na te hebben geverifieerd dat de bestanden zich hebben hersteld, is de ICCAT overgegaan van het herstelplan naar een beheersplan (aanbeveling 18-02), dat in juni 2019 in werking is getreden.

Volgende stappen

Gezien de onenigheid met de Raad kan de Commissie visserij nu besluiten de onderhandelingen met de Raad te heropenen om in tweede lezing tot overeenstemming te komen.

[Persbericht Europees parlement 28-04-2021]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *