Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Stemming in Europees Parlement valt negatief uit voor bodemvisserij

3 min read

Vissers zwaar aangeslagen door stemming in Europees Parlement, Foto EMK

Paragraaf 74 (boomkor) en 76 (supertrawlers) beide aangenomen | VISSERS ZWAAR AANGESLAGEN | Lees de integrale resolutie tekst hieronder.

We laten aan de visserijkoepels en de vak media de analyse wat dit op korte termijn concreet betekent voor de Nederlandse en Belgische visserij – en tevens het antwoord op de vraag of het wel of niet zo’n vaart loopt en wat eventueel nog mogelijk is? Vissers zijn na gisteravond i.i.g. in diepe mineur verzonken.

Hierbij de resolutieteksten die zijn aangenomen in het kader van de Europese Biodiversiteitsstrategie 2030. Oordeel zelf.

Paragraaf 74:

Stelt met bezorgdheid vast dat de wijdverbreide fysieke verstoring van de zeebodem in de kustwateren van de EU voortduurt, met name als gevolg van de bodemtrawlvisserij, die door de FAO is geĆÆdentificeerd als het vistuigtype dat het meest bijdraagt aan de jaarlijkse teruggooi en dat een zeer nadelig effect op de zeebodem, afhankelijk van de visserij en de bijzonderheden van de beviste gebieden; herinnert eraan dat bodemtrawlvisserij een van de meest voorkomende soorten vistuig in de EU is; herinnert aan de bestaande eis om te stoppen met vissen met vistuig dat de bodem raakt onder 400 m in gebieden waar kwetsbare mariene ecosystemen bekend zijn of waarschijnlijk zullen bestaan; verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom te zorgen voor een volledige en effectieve uitvoering van Verordening (EU) 2016/2336, ook met betrekking tot onderzeese bergen; verzoekt de Commissie voorts om, naar aanleiding van beperkingen in de Middellandse Zee, het gebruik van bodemtrawls in andere kustgebieden, waar nodig om de kustecosystemen te beschermen, te beperken, onder meer in haar aanstaande actieplan om de visbestanden in stand te houden en de mariene ecosystemen te beschermen, om zorgen voor de meest duurzame en minst schadelijke praktijken;

Paragraaf 76:

Verzoekt de Europese Commissie een definitie van supertrawlers op te stellen en maatregelen te overwegen om hun activiteiten in EU-wateren te beperken, met name het verbieden van hun activiteiten in beschermde gebieden.

[Bron: EMK op facebook, lees hier de reacties]

Stemverklaring Peter van Dalen – biodiversiteitsstrategie

Het (niet-wetgevende) initiatiefrapport over de biodiversiteitsstrategie zou de nekslag kunnen betekenen voor veel Nederlandse vissers wanneer de tekst wordt omgezet in wetgeving. Hoewel sommigen deze hardwerkende beroepsgroep het liefst zo snel willen zien verdwijnen, wil ik dat niet.

Tegelijkertijd ben ik groot voorstander van het beschermen van onze biodiversiteit, want die is cruciaal voor onze leefbaarheid. Momenteel verdwijnen er in hoog tempo planten, insecten en vogels uit onze natuur. Zo zijn er de afgelopen tien jaar zeker 160 soorten uitgestorven verklaard, is het aantal weidevogels gehalveerd en gaan ook bijen en insecten hard in aantal achteruit. Er is dus een inhaalslag nodig om de biodiversiteit te behouden en te herstellen en de EU-biodiversiteitsstrategie springt hierop in.

Ik sta dus volledig achter het grootste deel van de nu voorgestelde strategie. Zou dus de visserij in enkele paragrafen van deze strategie niet zo genadeloos aan de kant zijn geschoven, dan zou ik voor dit initiatiefrapport gestemd hebben. Echter, de visserij in deze tekst de nekslag toebrengen is onaanvaardbaar: daarom was ik genoodzaakt me te onthouden bij de eindstemming over dit rapport. [Door Peter van Dalen op 8 juni 2021]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *