Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europees Parlement wil jongeren naar visserijsector trekken

2 min read

EP moedigt de oprichting van een "vereniging van jonge Europese vissers" aan.

Het EP heeft een verslag van Europarlementariër Manuel Pizarro aangenomen waarin arbeidsvraagstukken in de visserijsector en maatregelen worden voorgesteld om de generatievernieuwing van werknemers te verbeteren.

Het verslag is in de plenaire vergadering met 650 stemmen voor, 17 tegen en 20 onthoudingen aangenomen, er wordt benadrukt dat het aantrekken van jongeren naar de sector van essentieel belang is om de toekomst en de ecologische, economische en sociale duurzaamheid ervan te waarborgen.

“Vissers worden steeds ouder en het wordt steeds moeilijker om nieuwe generaties aan te trekken. Dat is al eerder vastgesteld, maar maatregelen om de situatie tegen te gaan hadden al lang moeten worden genomen. Het is tijd om te handelen”, aldus Manuel Pizarro (S&D).

“Om te zorgen voor generatievernieuwing, die essentieel is voor de continuïteit van de visserijactiviteiten moet er meer maatschappelijke erkenning komen om te zorgen voor gezond voedsel uit duurzame productie uit gebieden die in goede conditie verkeren en bijdragen tot de gezondheid van alle Europeanen. Wij moeten het vooroordeel bestrijden dat vissers rovers zijn die er alleen maar op uit zijn de hulpbronnen te exploiteren zonder aan de toekomst te denken. Hij zei verder dat “de vissers steeds meer de hoeders van de zee zijn en zullen worden”.

In het verslag wordt onder meer gepleit voor verbetering van de arbeidsomstandigheden, de leefbaarheid en veiligheid aan boord, de noodzaak om rekening te houden met de specifieke kenmerken van het werk aan boord van schepen, een betere opleiding en erkenning op Europees niveau, formele certificering en de versterking van de rol van vrouwen in de visserijsector.

Het EP moedigt de oprichting van een “vereniging van jonge Europese vissers” aan om de generatievernieuwing in de visserijsector te bevorderen en jonge vissers en hun organisaties in de hele EU te vertegenwoordigen en samen te brengen, en dringt er bij de Commissie op aan de beschikbaarstelling van begrotingsmiddelen voor de uitvoering van projecten in dit verband te ondersteunen.

[Persbericht Europees Parlement 16-09-2021]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *