Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Goedkeuring Raad van de EU: 5 miljard voor Brexitreserve

2 min read

De Raad heeft definitieve goedkeuring gegeven voor een fonds dat de lidstaten moet steunen bij het opvangen van de negatieve effecten van de brexit.

Het bedrag van € 5 miljard moet de zwaarst getroffen regio’s en sectoren helpen om extra kosten te dekken, verliezen te compenseren en andere negatieve economische en sociale gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de EU tegen te gaan.

“Dankzij de snelle goedkeuring van deze reserve kan weldra broodnodige financiering worden verstrekt aan de zwaarst getroffen regio’s en bedrijven in Europa – en vooral dan kleine en middel­grote ondernemingen en hun werknemers. We willen de meest kwetsbaren door deze moeilijke aanpassings­periode na de brexit heen helpen. Hieruit blijkt de solidariteit van alle lidstaten met de hardst getroffen gebieden.” Aldus Zvonko Černač, Sloveens minister van Ontwikkeling en Europees Cohesiebeleid, voorzitterschap van de Raad.

De reserve is een speciaal eenmalig noodinstrument.

Het ondersteunt bedrijven die te maken hebben met verstoorde handels­stromen en extra kosten voor douane­controles en administratieve procedures. De terugtrekking van het VK uit de EU heeft geleid tot een ongekende situatie. In die context krijgen lidstaten de flexibiliteit om zelf te beslissen hoe zij de negatieve gevolgen het best kunnen tegengaan.

Dat kan gaan van steun voor kleine en middelgrote ondernemingen en voor regionale en lokale gemeenschappen en organisaties, zoals kleinschalige kustvisserij in de wateren van het VK, tot maatregelen voor werkgelegenheid of re-integratie van terugkerende EU-burgers op de arbeidsmarkt.

De reserve financiert maatregelen die tussen 1 januari 2020 en 31 december 2023 zijn of worden genomen en betreft uitgaven die vóór het verstrijken van de overgangs­periode zijn gedaan.

Verdeling

De Raad heeft besloten voorlopig alle middelen van de reserve – € 5,4 miljard in lopende prijzen – te verdelen naargelang de negatieve gevolgen van de brexit voor elke lidstaat. De voorlopige toewijzing wordt berekend op basis van 3 factoren.

Het grootste deel – € 4,5 miljard – wordt verdeeld op basis van het belang van de handel met het VK, € 656 miljoen op basis van het belang van de visserij in de exclusieve economische zone van het VK, en € 273 miljoen op basis van het belang van nabuurschaps­banden voor de maritieme grensregio’s met het VK.

Veruit het grootste deel – € 4,3 miljard – wordt in 3-jaarlijkse tranches (2021, 2022 en 2023) als voorfinanciering verstrekt, zodat lidstaten sneller actie kunnen ondernemen. De rest wordt beschikbaar gesteld in 2025, na evaluatie van de uitgaven in de voorgaande jaren. Daarbij zal ook met ongebruikte bedragen rekening worden gehouden.

Volgende stappen

De Raad heeft nu zijn goedkeuring gegeven aan het standpunt in eerste lezing van het Europees Parlement, dat op 15 september in de plenaire vergadering is aangenomen. Daarmee is het wetgevings­proces afgerond en de brexitreserve aangenomen. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, in de 1e helft van oktober.

 

[Raad van de EU Persmededeling 28 september 2021]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *