Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Interview met Nieuwpoortse garnalenvisser Rudy Beuckels: Kapers op de kust!

3 min read

“Genoeg is genoeg!”, zegt de Nieuwpoortse garnalenvisser Rudy Beuckels van de N-86

Belgische visgronden worden in rap tempo weggegeven aan de natuurindustrie, energiebedrijven en supermarktketens “Genoeg is genoeg!”, zegt de Nieuwpoortse garnalenvisser Rudy Beuckels. Wij stelden hem drie vragen.

Vanuit de Belgische visserijhaven Nieuwpoort vist garnalenvisser Rudy Beuckels met de N-86 voor de Franse, Vlaamse en Nederlandse kust. Beuckels is twaalfmijlsvisser. In deze kustzone worden historische visgronden in rap tempo weggegeven aan windmolenmultinationals, de natuurindustrie en supermarktketens die dromen van ‘zeeboerderijen’. Beuckels maakt zich met Belgische en Nederlandse collega’s grote zorgen. “Desnoods gaan we samen met onze Nederlandse collega’s actievoeren”, voorspelt de Vlaamse visser.

Dit bericht delen mag, graag zelfs! Staat ook op Twitter EMK-vissers.

  1. Waarom slaan u en uw collega’s juist nu alarm?

“Recent kreeg ik een zeekaart onder ogen die in concept de verdeling toont van de Belgische kustzone. In uiteenlopende kleuren zijn gebieden ingetekend voor windmolens, zandwinnning, natuurgebieden voor o.a. de zwarte zee-eend, zeeboerderijen voor kweek, militair gebruik, vaarroutes, kabels en pijpleidingen etc. Visgronden voor de traditionele Belgische visserij ontbreken. Goed, er is wat grond gereserveerd voor passieve visserij, maar dat is nieuwe visserij, met o.a. korven, waarvan niemand nog weet of een visserijbedrijf daar überhaupt van kan bestaan.

De kottervisserij wordt gewoon over het hoofd gezien. Vooral de Natura-2000-gebieden met een totale oppervlakte van 285 vierkante kilometer vallen bovenop onze visgronden. Zeker vijftig procent daarvan zijn onze traditionele vangstgebieden. Dat is straks verboden gebied voor ons.”

  1. Wat is er ondernomen om tegen de desastreuze gebiedsplanning in te gaan?

“Onze bescheiden Belgische garnalenvloot telt nog slechts twaalf garnalenkotters. Maar ook Nederlandse collega’s vissen zo nu en dan op onze visgronden, o.a. op tong, zoals wij voor de garnalenvangst wel eens de Nederlandse en Franse wateren bevissen. Eigenaren en reders hebben gezamenlijk een tegenvoorstel ingediend bij de Belgische overheid. Ons verzoek is om het natuurgebied buiten de drie mijlszone te plaatsen waar wij op garnalen vissen. Het leven bestaat immers uit een beetje geven en nemen. Wij hebben nog geen antwoord en de vraag is of dat antwoord naar tevredenheid zal zijn. In het slechtste geval gaan we samen met Zeeuwse vissers actievoeren!”

  1. Wat vraagt u in algemene zin van de autoriteiten?

“Net als Nederlandse vissers tijdens hun actie op 14 augustus bij de Afsluitdijk eisten van de Nederlandse overheid, vragen ook wij toekomstperspectief van de regering. Wij worden zo langzamerhand moedeloos van alle over elkaar heen buitelende plannen op zee. Niemand durft nog in de toekomst te investeren. Haast iedere dag worden we weer met iets nieuws geconfronteerd. Partijen met genoeg geld en invloed, zoals de windmolenindustrie, zijn stukje bij beetje in staat de complete zee op te kopen. Daarbovenop spelen weer nieuwe bedreigingen, zoals een aangekondigd verbod op bodemvisserij, waar werkelijk alle Noordzeecollega’s van wakker liggen.

Ook stikstofuitstoot op zee wordt nu een issue. Er wordt nu al geëist dat wij met schonere motoren met minder vermogen gaan vissen; maar wie gaat dat betalen en valt daar nog wel mee te vissen? En waarom moeten wij ons wel aanpassen en de eigenaren van grote internationale containerschepen, dagelijks onderweg naar Antwerpen en Rotterdam, waarom die niet? Die stoten per dag meer stikstof en CO2 uit dan wij in een jaar. Willen mensen ons nog wel, of proberen internationale krachten ons van zee te verdrijven? Wanneer houdt dit op? Genoeg is genoeg; wij eisen toekomstzekerheid.”

Tekst en interview: Michel Verschoor

Fotografie: Rudy Beuckels e.a.

Via EMK Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *