Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Visserijovereenkomst Europa en Marokko nietig verklaard

2 min read

Huidige visserijovereenkomst voorziet in visvergunningen voor in totaal 128 EU-vaartuigen.

De gezamenlijke Euro-Marokkaanse commissie van beroepsvisserij heeft haar bezorgdheid uitgesproken over het arrest van het Europees gerecht waarbij de besluiten van de Raad met betrekking tot de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij met Marokko nietig worden verklaard.

Beide partijen herinneren eraan dat de overeenkomst van kracht blijft gedurende ten minste twee maanden (termijn voor het instellen van beroep), of tot de datum waarop het arrest van het Hof wordt gewezen waarin uitspraak wordt gedaan over een eventueel beroep.

Volgens de sector zou het besluit na die periode, en in het slechtste geval, een zware klap betekenen voor de Europese vissersvloot, aangezien de huidige visserijovereenkomst voorziet in visvergunningen voor in totaal 128 EU-vaartuigen.

De Euro-Marokkaanse Commissie verzoekt alle partijen echter kalm te blijven, zowel politici als de beroepsvissers, en vraagt hen de vriendschap en goede betrekkingen die tot nu toe bestond, te handhaven en oplossingen te zoeken voor de problemen die als gevolg van de uitspraak kunnen ontstaan. In deze zin onderstreept de Commissie de intensieve samenwerking tussen Marokko en de EU in het kader van het nabuurschapsbeleid.

De Commissie heeft toegezegd de handelsbetrekkingen te zullen blijven versterken en de wederzijdse steun in stand te zullen houden, zoals zij sinds haar oprichting heeft gedaan. In die zin is voor de leden de visserijovereenkomst tussen de EU en het Koninkrijk Marokko uiterst positief gebleken voor beide partijen, met inbegrip van de bevolking van de Sahara, en van fundamenteel belang om vooruitgang te boeken op het gebied van duurzaam beheer van de visbestanden.

“Wij kunnen alleen maar hopen dat beide partijen de situatie kunnen oplossen en dat de goede samenwerking tussen Marokko en de EU op visserijgebied in de toekomst kan worden voortgezet”.

Over de Gemengde Commissie van de EU en Marokko van beroepsvisserij

De Gemengde Euro-Marokkaanse Commissie van beroepsvisserij werd in februari 2018 opgericht tussen de Europese visserijorganisaties die deel uitmaken van Europêche en door de Maritieme Visserij- en Aquacultuurfederatie van Marokko (FPMA) om de zakelijke relaties tussen beide partijen te bevorderen, maatregelen voor te stellen om de handelsuitwisselingen vlotter te laten verlopen en de gemeenschappelijke belangen te verdedigen. Sinds 2011 bestaat ook de Gemengde Spaans-Marokkaanse Commissie van beroepsvissers.

[Nieuwsbericht Europêche 29 September 2021]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *