Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Deense Vissersbond: Cameratoezicht is buiten proportie

3 min read

De Deense visserijminister gebruikt misleidende en manipulatieve cijfers in de discussie over cameratoezicht in het Kattegat, stelt de Deense Vissersbond.

De Deense visserijminister gebruikt misleidende en manipulatieve cijfers in de discussie over cameratoezicht in het Kattegat, stelt de Deense Vissersbond.

De vangst van kabeljauw in het Kattegat is in 2020 beduidend lager dan in 2018, en de ervaring met het cameraproject leert dat de vangst van kabeljauw in het Kattegat minimaal is als je kijkt per vaartuig, waar de vangst beperkt blijft tot enkele kabeljauwen of gemiddeld 500 gram per trek.

Daarom overdrijft de Deense minister van Visserij Rasmus Prehn die zich vastklampt aan een verhoging van 65% teruggooi van 2019 naar 2020 en nadenkt over verplicht cameratoezicht in de Deense visserij, aldus een artikel in de Deense krant ‘Politiken’ op vrijdag 10 december. [Hier]

“In de Deense visserij werken we hard aan het verminderen van onze teruggooi, en die is sinds 2018 in het Kattegat aanzienlijk verminderd. Ook al zijn de percentages hoog, de hoeveelheden zijn klein. We hebben het over enkele kabeljauwen per trek met een gewicht van 500 gram per trek. Het is grotesk manipulatief om vast te houden aan de hoge procentuele stijging van 2019 naar 2020 als de werkelijke vangsten niet hoger zijn. Dan ziet het er veel heftiger uit dan het geval is, en hoewel er een toename is geweest van 2019 tot 2020, wordt het quotum bij lange na niet opgevist, en we verwachten dat de teruggooi in 2021 zal dalen, aangezien we nog maar een kwart van het quotum hebben opgevist”, aldus voorzitter van de Deense Vissersbond Svend-Erik Andersen.

De achtergrond van het camera-experiment in het Kattegat is dat het kabeljauwbestand in het Kattegat in slechte conditie verkeert. Daarom is de minister van Visserij eind 2020 begonnen met het monitoren van aanvankelijk 12 langoustine vaartuigen om eventuele teruggooi van kabeljauw die de kreeftenvissers als bijvangst binnenkrijgen, te documenteren.

Uit een nieuwe evaluatie van het project, dat door het Deense visserijbureau is uitgevoerd en in de Politiken wordt vermeld, blijkt dat er van de 275 trekken 44 kilo kabeljauw is teruggegooid. Dit komt overeen met een gemiddelde van 160 gram kabeljauw per trek. Het is onderdeel van de berekening omdat de vissers kleinere hoeveelheden dan een kilo niet kunnen registreren.

“Cameratoezicht is een verdenking van het beroep – volledig buiten proportie. Zowel wat betreft de rechtszekerheid als in professioneel en financieel opzicht. Wij zien geen enkele noodzaak om deze regeling permanent te maken, maar we willen wel heel graag praten over wat we nog meer kunnen doen om de teruggooi te verminderen.”

Svend-Erik Andersen benadrukt dat regels er zijn om nageleefd te worden, maar dat de poging tot iets aantoont dat de vissers in het Kattegat grotendeels geen kabeljauw vangen.

Uit de evaluatie van het cameraproject door het Deense Visserijbureau blijkt ook dat helemaal niet kan worden aangetoond dat camera’s leiden tot een veranderend vispatroon. Daarentegen is wel gebleken dat advies en begeleiding hebben geholpen. Daarom doet Svend-Erik Andersen een oproep om het project voort te zetten als een vrijwillige regeling, waaraan de voorzitter van de visserij graag meewerkt:

“We zullen het rapport gebruiken om de noodzaak van vrijwillig toezicht te benadrukken. Voor het rapport wordt een psychologisch belastende werkomgeving op boten met cameratoezicht gedocumenteerd, waar stress en angst om fouten te maken de boventoon voeren. Wil de regering echt zulke drastische methoden op de Deense arbeidsmarkt eisen? Ik dring er met klem op aan dat wij in plaats daarvan een oplossing vinden waarbij het project op vrijwillige basis kan worden voortgezet en daarnaast de nadruk wordt gelegd op begeleiding en advies waarvan in het rapport wordt vastgesteld dat dit werkt. Daarover willen we graag verder praten met de minister.”

Bron: Thefishingdaily.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *