Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europese bodemvisserijsector toont eensgezind front in Brussel

2 min read

Woensdag heeft een alliantie van visserijorganisaties uit 14 EU-landen [1], die meer dan 22 000 vissers en 8 000 vaartuigen vertegenwoordigt, het belang en realiteit van bodemvisserij in heel Europa gepresenteerd aan commissaris voor Visserij Sinkevicius.

De sector had om deze bijeenkomst gevraagd vanwege het negatieve beeld dat de Commissie van bepaalde soorten bodemvisserijmethoden had, en tegen de achtergrond van het actieplan dat de Commissie momenteel ontwikkelt om de visbestanden en de mariene ecosystemen verder te beschermen in het kader van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030.

De sector toonde de duurzaamheid en het algemene belang van deze wijdverspreide visserijmethoden in alle EU-lidstaten en toonde aan dat deze visserijtakken goed gereguleerd, gecontroleerd, onderzocht en op grote schaal gecertificeerd zijn.

Vertegenwoordigers van de sector uit heel Europa spraken tijdens de bijeenkomst met één stem en benadrukten de fundamentele rol van de bodemvisserij, zowel kleinschalig als grootschalig, bij het garanderen van de voedselzekerheid.

Javier Garat, gespreksleider van de vergadering met de commissaris zei “Onze vaartuigen brengen jaarlijks meer dan een miljoen ton gezonde en duurzame visserijproducten aan land, wat neerkomt op ongeveer 25% van de totale aanlandingen in de EU. De waarde van de aanvoer genereert bijna 40% van de totale inkomsten van de sector en draagt bij tot de welvaart en werkgelegenheid van vele kustgemeenschappen“.

In het aangekondigde actieplan overweegt de Europese Commissie beperkingen en restricties in te voeren voor het gebruik van vistuig waarmee de bodem wordt beroerd.

Gerard van Balsfoort, mede-raadsman van de bijeenkomst, zei: “Dankzij een doeltreffend, op wetenschappelijke gegevens gebaseerd beheer vinden bodemvisserijactiviteiten alleen plaats in beperkte en zeer veerkrachtige mariene gebieden, waardoor de impact op de mariene ecosystemen en hulpbronnen tot een minimum wordt beperkt. Recent wetenschappelijk onderzoek toont dit aan.” Hij vervolgde: “De beleidsoriëntatie van de Commissie inzake de bodemvisserij moet gebaseerd zijn op feitelijke, wetenschappelijke en collegiaal getoetste gegevens en op alomvattende effectbeoordelingen. Het gebruik van pseudowetenschap of ongefundeerde beweringen, zoals die met betrekking tot de ‘footprint’ van de visserij of koolstofemissies van de sector, om het EU-beleid uit te stippelen, gaat de gezondheid van oceanen, nog die van vissers helpen“.

Tijdens de bijeenkomst hebben vertegenwoordigers van de sector de oprichting aangekondigd van de “European Bottom Fishing Alliance” (EBFA), die in de EU gebaseerde bodemvisserijvloten vertegenwoordigt. De alliantie zal volgende maand van start gaan met als doel de ecologische, economische, sociale en culturele realiteit van de bodemvisserij in visserijlanden van de Europese Unie te verdedigen, te ondersteunen en deze voor het voetlicht te brengen.

[1] België, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Portugal, Spanje en Zweden

Persbericht Europeche 19 Januari 2022 Brussel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *