Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

SOS voor behoud kustvisserij in Middellandse Zee

2 min read

Vissersbootjes in het Spaanse Cambrils (JanR)

Gisteren hebben de sociale partners – ETF, Europêche en Copa-Cogeca – tijdens de vergadering van het Comité voor de sociale dialoog over de zeevisserij een gezamenlijke resolutie aangenomen over de situatie van de visserij in de Middellandse Zee.

De vertegenwoordigers van de sector maakten van de gelegenheid gebruik om de Europese Commissie op te roepen evenwichtige maatregelen te nemen die een toekomst garanderen voor zowel de vissers, de kustgemeenschappen en de visbestanden in de Middellandse Zee.

De afwezigheid van ambtenaren van het directoraat-generaal Maritieme zaken en visserij (DG MARE) tijdens de bijeenkomst in het kader van de sociale dialoog, die was gewijd aan het bespreken van de status van de Middellandse Zee, werd scherp bekritiseerd door de sociale partners.

ETF, Europêche en Copa-Cogeca benadrukten dat hun comité een belangrijke speler is in het democratische wetgevingsproces, zoals vastgelegd in het EU-Verdrag, dat niet over het hoofd mag worden gezien.

De sociale partners pleitten voor een visserijbeleid dat gebaseerd is op degelijke sociaaleconomische effectbeoordelingen en voor visserijbeheersmaatregelen die de vissers aankunnen.

Juan Manuel Trujillo, voorzitter van de afdeling Visserij van de ETF, zei “Wij willen een bloeiende visserijsector in de Middellandse Zee die duurzaam is vanuit milieuoogpunt. Maar tegelijkertijd willen we ook dat de sector kwaliteitsbanen kan bieden aan Europese burgers en economische perspectieven op lange termijn voor bedrijven”. Hij waarschuwt dat de sociale partners “onder geen beding in een situatie willen terechtkomen waarin de consumptie van visserijproducten in de EU wordt gedelegeerd aan de invoer van producten van twijfelachtige oorsprong“.

Tijdens de vergadering hebben de sociale partners benadrukt dat moet worden gewacht op de resultaten van wetenschappelijke evaluaties waarin de effecten van de in 2019-2021 ingevoerde beperkingen voor de aanpassing van de visserijinspanning worden gemeten, alvorens verdere verlagingen voor te stellen die de sector alleen maar nog meer te lijden zouden geven.

Ment van der Zwan, woordvoerder van Europêche in de Europese sociale dialoog, voegde daaraan toe: “De visserijsector is zich bewust van de delicate situatie in de Middellandse Zee en neemt nu al zijn verantwoordelijkheid door activiteiten op zee te verminderen, wat volgens wetenschappelijke gegevens het herstel van de visbestanden ten goede komt. De hardnekkige toepassing van het meerjarig beheersplan voor de westelijke Middellandse Zee, waardoor de trawlvisserij de afgelopen twee jaar al met 17,5% (23,5% in 2022) is teruggebracht en dat gepaard gaat met nieuwe maatregelen om de visserij te beperken, drijft de meeste bedrijven echter tot onder hun break-evenpoint. De situatie is onhoudbaar, we vernietigen onze eigen kustgemeenschappen, onze cultuur, ons erfgoed, om op korte termijn onrealistische EU-beleidsdoelstellingen te bereiken“.

[Nieuwsbericht Europêche 2 Februari 2022]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *