Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

SGP tegen nog duurdere diesel vissers

1 min read

De puls-techniek bespaarde vissers veel diesel. Maar juist de EU heeft deze innovatieve methode verboden

Net nu de dieselprijs records breekt, wil de Europese Commissie de brandstofprijs voor vissers nog verder verhogen. Brussel stelt voor om vissers niet langer vrij te stellen van accijns. De SGP is tegen dit voorstel, meldde Bert-Jan Ruissen maandag in het Europees Parlement als onderhandelaar namens de ECR Fractie.

“Bij vissers vormt diesel vaak meer dan 40% van de totale kosten. Er is bovendien amper een alternatief”, zei Ruissen maandag.

De SGP vreest dat de maatregel niet leidt tot milieuwinst, maar slechts tot hogere kosten en nog hogere inflatie. “Uiteindelijk zal de consument opdraaien voor de hogere prijzen voor Europese vis.”

Ruissen wees er fijntjes op dat vissers een energiezuinige methode hadden ontwikkeld: de puls-techniek. “Die techniek bespaarde vissers veel diesel. Maar juist de EU heeft die innovatieve methode helaas verboden”.

In de Europarlementscommissie voor Visserij bleek slechts de groene fractie het voorstel te steunen voor deze energiebelasting op de visserij.

Dat de Europese Commissie dit voorstel doet zonder enig onderzoek naar de economische en sociale gevolgen, is volgens Ruissen “politiek onbesuisd”.

“Het gaat hier wel om echte mensen met gezinnen en bedrijven. Bovendien: veel vissers kampen al met financiรซle problemen, door de tegenvallende vraag door corona en minder visgebieden dor windmolens en zee natuurgebieden. De EU moet de problemen niet opstapelen voor de sector. Dan zou de vis-voorziening van onze Europese bevolking in gevaar komen.”

[Nieuwsbericht Eurofractie SGP 7 februari 2022]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *