Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Vissers niet aansprakelijk voor schade aan kabels op Noordzeebodem

2 min read

Rotterdam, 23 maart 2022- Vandaag heeft de maritieme kamer van de rechtbank in Rotterdam in 2 verschillende zaken beslist dat vissersschepen die met hun vistuig internetkabels op de Noordzeebodem kapot hadden getrokken, niet aansprakelijk zijn voor de schade, per kabel bijna een half miljoen euro.

Op de bodem van de Noordzee liggen veel verschillende kabels, voor onder meer internetverbindingen, windparken en boorplatforms. Deze kabels zijn weergegeven op zeekaarten en vissers moeten daarmee rekening houden.

De kabels in deze zaken waren na aanleg ingegraven in de bodem. De Noordzeebodem is echter beweeglijk, en onder invloed van getij en stroming kunnen kabels dicht onder of op de oppervlakte komen te liggen. En daar kunnen ze worden geraakt door vistuig dat over de bodem wordt getrokken.

Het belang van de visserij om over de zeebodem te kunnen vissen, botst dus met het belang van de kabelbedrijven dat hun kostbare kabels niet worden beschadigd.

Vissen over kabels mag, tenzij bijzondere gevaren bekend zijn

De rechtbank neemt als uitgangspunt dat de visserij over de zeebodem mag vissen, tenzij het – in specifieke gebieden – is verboden of er beperkingen gelden. Dat was hier, in het Engelse deel van de Noordzee, niet het geval.

De rechtbank overweegt dat de aanwezigheid van kabels onderzee grote gevaren voor de scheepvaart en in het bijzonder de visserij kan meebrengen. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de kabelbedrijven om het risico dat een schip een kabel raakt zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld door kabels diep genoeg begraven te houden, en door te waarschuwen als zich een concrete gevaar situatie voordoet.

De enkele bekendmaking dat ergens een kabel ligt, betekent niet dat de visserij daar moet wegblijven. Ook niet als de visser weet dat beschadiging van die kabel grote schade oplevert. En ook niet als bekend is dat de kabel omhoog kan spoelen door beweeglijkheid van de bodem.

Alleen als vast staat dat de kabel diep genoeg in de zeebodem vast zat toen de aanraking plaatsvond, wordt vermoed dat het schip schuld had (‘fout zat’) toen het de kabel raakte.

Wel mag van de visser worden verwacht dat hij zich ‘als goed zeeman’ gedraagt. Als er een concrete waarschuwing is gegeven voor een actueel gevaar, moet hij zijn gedrag daarop afstemmen. In deze gevallen waren er geen specifieke waarschuwingen.

De rechtbank is van oordeel dat de vissers zich naar de eisen van goed zeemanschap hebben gedragen toen zij over de kabels heen visten met hun netten. De vissers hoeven de schade dus niet te betalen.

[De uitspraak van de maritieme kamer van de rechtbank in Rotterdam is hier te lezen]