Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Weer record voor door kotters aangeland afval uit zee

2 min read

Weer record voor door kotters aangeland afval uit zee, Foto KIMO

IJMUIDEN – In 2021 is met het project Fishing for Litter op vrijwillige basis 756 ton afval door de kottervloot aangeland. Daarmee is het record van 644 ton afval uit 2020 verpletterd, zo blijkt uit het jaarverslag van stichting KIMO. Fishing for Litter startte het programma twintig jaar geleden.

KIMO meldt dat er noodtransporten nodig waren om de havens voorzien van de benodigde voorraad bigbags voor het opgeviste afval.

Vanwege verschuivingen in het financieringsmodel van Fishing for Litter is KIMO-overleg gestart met de havenmeesters. Tot op heden werd dit project gefinancierd middels periodieke contributies van het ministerie van I&W, een aantal (vissers)havens, diverse gemeenten en bedrijven. Gesprekken over de vorm en inhoud van de nieuwe financieringswijze lopen nog.

Fishing for Litter is uitgegroeid tot een internationaal project dat ook door KIMO Internationaal is omarmd. Er doen nu honderden schepen mee uit diverse Europese landen, en ook is er belangstelling vanuit Azië.

Recyclen netten en pluis

Bek & Verburg, Groningen Seaports en Impact Recycling sloegen in 2021 de handen ineen om netmateriaal te gaan recyclen. Getest wordt of kunststof (vis)netten vanuit heel Nederland in Eemshaven kunnen worden omgezet in hoogwaardige grondstoffen PP en PE. De ingezamelde visnetten vanuit de verschillende Nederlandse havens worden apart gehouden op de locaties van Bek & Verburg zodat er met verschillende kwaliteiten en soorten netten kan worden getest.

KIMO heeft aan Hogeschool NHL/Stenden gevraagd of zij wellicht toepassingen kan vinden voor de te hergebruiken grondstoffen PP en PE uit visnetten. Vispluis blijkt bijvoorbeeld hergebruikt te kunnen worden tot borstelkoppen.

Afvalspoorboekje

Ook heeft KIMO in 2021 bijgedragen aan een e-learning module ‘vast afval in de visserij’, die ProSea heeft ontwikkeld. Deze module is onder andere bedoeld voor studenten van de visserijscholen en leert hen over de aanwezigheid en effecten van afval in het milieu en hoe de visserij haar steentje kan bijdragen om dit te verminderen.

In het kader van het Programma Visserij voor een Schone Zee is een aparte website ontworpen met een afvalspoorboekje per haven. Zo kunnen vissers en havens op een gemakkelijke manier terug zien waar je met welk soort afval terecht kan. Zie: www.visserijvooreenschonezee.nl

Bron: Visserijnieuws.nl