Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

EBFA veroordeelt voorstellen voor bodemvisserijverbod in Europees Parlement

4 min read

Een cruciale stemming die de Europese voedselzekerheid en soevereiniteit in gevaar brengt

Brussel – De European Bottom Fishing Alliance, die meer dan 20 000 vissers en 7 000 vaartuigen vertegenwoordigt, veroordeelt met klem de initiatieven die momenteel bij het Europees Parlement worden genomen om bodemvisserij in alle beschermde maritieme gebieden te verbieden.

Een cruciale stemming die de Europese voedselzekerheid en soevereiniteit in gevaar brengt

Vandaag vindt in de plenaire vergadering van het Europees Parlement een cruciale stemming plaats over de toekomst van de bodemvisserij. De gevolgen van deze haastig georganiseerde stemming kunnen verwoestend zijn voor Europese burgers en de voedselzekerheid en soevereiniteit van het continent.

Bodemvisserij speelt een fundamentele rol als voedselleverancier en brengt jaarlijks meer dan een miljoen ton gezonde en duurzame vis aan land, wat neerkomt op ongeveer 25 % van de totale EU-aanlandingen in gewicht en waarde.

Het verbieden van deze duurzame voedselvoorziening zou alleen maar leiden tot een intensivering van onze import van vis uit het buitenland waar we geen enkele controle hebben over de duurzaamheid ervan. In een bijzonder gespannen internationale context, waar de Europese voedselzekerheid al wordt bedreigd door de oorlog in Oekraïne, zouden de Europese wetgevers moeten kijken hoe deze soevereiniteit kan worden versterkt in plaats van dramatisch te verzwakken.

De bodemvisserij heeft enorme inspanningen geleverd om steeds duurzamer te worden

Al tientallen jaren investeert de hele visserijsector, in samenwerking met de EU-autoriteiten, in een doeltreffend visserijbeheer. In deze context heeft de industrie geholpen bij het in kaart brengen van de zeeën om kwetsbare gebieden te identificeren, en in sommige gevallen zijn EBFA-leden proactief geweest in het sluiten van gebieden voor visserij wanneer dat nodig was. Dit heeft ook geholpen bij het identificeren van duurzame gebieden voor bodemvisserij. Als gevolg hiervan opereren vloten meestal op zanderige zeebodems die bestand zijn tegen deze visserij.

Bovendien hebben EBFA-leden zwaar geïnvesteerd in technologie om hun schepen selectiever te maken, minder impactvolle technieken te gebruiken en hun brandstofverbruik te verminderen. De duurzaamheid van de bodemvisserij is wetenschappelijk bewezen, met name in de Atlantische Oceaan, waar bijna 100 % van de aanlandingen van door de EU gereguleerde bestanden afkomstig is van populaties die met een maximale duurzame opbrengst (MSY) worden bevist. De volledig beoordeelde visbestanden in de Atlantische Oceaan zijn aanzienlijk toegenomen en bereikten in slechts 10 jaar een hoger niveau dat nu 50% hoger ligt dan in 2010.

Bodemvisserij wordt verboden voor MPA’s om plaats te maken voor industriële activiteiten die milieu-intensiever zijn.

Niet alle MPA’s hebben de doelstelling de zeebodem te beschermen: vele zijn opgericht om vogels of mariene soorten te beschermen die niet worden beïnvloed door het gebruik van bodemvisserij. Als zodanig heeft het verbieden van bodemvisserij in alle MPA’s gewoon geen zin.

Bovendien zijn EBFA-leden bijzonder verrast om op te merken dat ngo’s zo graag MPA’s willen beschermen tegen visserij, maar dat ze niet dezelfde toewijding lijken te hebben om ze te beschermen tegen het massale kunstmatig bouwen in de natuur. Het lijkt erop dat de industrialisatie van de zee, gepland door de exponentiële uitbreiding van windmolenparken, ook in beschermde mariene gebieden, geen deel uitmaakt van hun politieke boodschap, zoals we hebben gezien met de Doggersbank in het Verenigd Koninkrijk.

EBFA pleit voor een wetenschappelijk data gedreven aanpak

De EBFA dringt er bij de leden van het Europees Parlement op aan om op Europees niveau een wetenschappelijk debat over deze kwestie te organiseren, waarbij alle betrokken belanghebbenden betrokken zijn. Ivan Lopez, voorzitter van EBFA, reageerde: “Het is onaanvaardbaar om te zien dat bijzonder betwiste wetenschappelijke studies – waarvan sommige zelfs zijn ingetrokken vanwege een gebrek aan wetenschappelijke nauwkeurigheid – de basis vormen van de lopende discussie. De EU kan geen wetgeving opstellen op basis van emotionele campagnes van NGO’s zonder zelfs maar eerst te kijken naar het voorstel van de Commissie, de onderliggende wetenschap en het noodzakelijke politieke debat. Duizenden lokale vissers en hun families zullen het slachtoffer worden van ondemocratische debatten van NGO’s. De voortdurende investeringen van onze vissers in technologie en wetenschap worden gefrustreerd door willekeurige verboden. Ja, we kunnen en zullen het beter doen, maar zolang we onze traditionele activiteit mogen voortzetten”.

Lopez concludeerde: “We ontkennen niet dat bodemvisserij een impact heeft op het milieu. Het is echter de moeite waard erop te wijzen dat alles wat we doen in het leven als mens van invloed is op het milieu en het produceren van voedsel is niet anders. Alles wat we eten kost de planeet iets. In de visserijsector doen we dat met een heel goede reden: om gezonde, duurzame en voedzame vis te produceren, met een lage impact, geen pesticiden en geen zoetwaterconsumptie. Wij zijn dan ook zeer verrast door deze stap van het Europees Parlement en doen een dringend beroep op de leden van het Europees Parlement om de situatie zeer zorgvuldig te beoordelen. Deze stemming kan niet lichtvaardig worden opgevat en moet worden onderbouwd met wetenschappelijke gegevens, wat duidelijk nog niet het geval is geweest.”

Over EBFA

De European Bottom Fishing Alliance is een coalitie voor de visserijsector die meer dan 20 000 vissers en 7 000 vaartuigen vertegenwoordigt, variërend van ambachtelijke tot grootschalige bodemvisserij in alle wateren van de EU, aan de kust en verder weg en in de wateren van derde landen, die zijn samengekomen om de ecologische, economische, sociale en culturele realiteit van actief bodemvistuig dat in de visserijnaties van de Europese Unie actief is, te verdedigen, te ondersteunen en onder de aandacht te brengen.

Bron: Europeche

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *