Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Russische vissers welkom in Noorse wateren, Europese boomkorvissers niet

2 min read

Russische vissers welkom in Noorse wateren, Europese boomkorvissers niet.

Op 3 februari 2022 is de Europese Commissie door Noorwegen in kennis gesteld over nieuwe technische maatregelen in de Noorse wateren (EEZ). Noorwegen heeft toen besloten om vanaf 1 januari 2022 de boomkorvisserij in de Noorse zone te verbieden, waarbij het verbod vanaf 1 juni 2022 zal worden gehandhaafd.

Voor de Europese vissers die jaarlijks in de Noorse zone vissen kwam dit besluit als een volkomen onaangename verrassing. Noorwegen sloot op 10 december 2021 nog een visserijovereenkomst met de Europese Unie voor 2022, waarin geen woord over een eventueel naderend boomkorverbod is gerept.

Noorwegen en Rusland delen visbestanden in de Barentszzee en komen jaarlijkse quota overeen voor verschillende soorten, zoals kabeljauw, haring, heilbot en andere. Dit betekent dat Noorse schepen kunnen vissen in de exclusieve economische zone van Rusland en Russische schepen in Noorse wateren (EEZ) terwijl Europese boomkorvissers dus na 1 juni 2022 niet meer in dezelfde Noorse wateren mogen vissen.

De Noorse minister van Visserij en Maritieme Zaken Bjørnar Skjæran is zich ervan bewust dat de Russen nog steeds in de Noorse zone mogen vissen en hun vis in Noorse havens mogen aanlanden. [Lees hier]

Op 6 april zijn hierover schriftelijke vragen gesteld in het Europees Parlement [Lees hier]: Door een wijziging van Noorse territoriale wateren kon Noorwegen eerder al het kabeljauwquotum van de Europese vloot met 25% verlagen. Tegelijkertijd werd de Europese boomkorvisserij verboden. Ondanks herhaalde pogingen is er geen vooruitgang geboekt in de onderhandelingen om deze rechten terug te krijgen.

Ondertussen gebruikt Rusland mogelijk Noorwegen om visproducten op de Europese markt te brengen. De Noorse export van visproducten naar de EU bedraagt meer dan 1 300 miljoen euro per jaar, grotendeels tariefvrij. Ondanks de invasie van Oekraïne is de relatie van Noorwegen met Rusland niet veranderd.

  1. Is er vooruitgang geboekt bij het oplossen van deze situatie?
  2. Hoe kan de Russische invasie van Oekraïne en de daaropvolgende sancties de onderhandelingen en de betrekkingen met Noorwegen beïnvloeden?
  3. Beschouwt de Commissie deze acties als een schending van het internationaal recht?

……………………………………………………………………………….

De antwoorden laten wellicht nog even op zich wachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *