Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Groen licht voor hervorming van Spaanse visserijwetgeving

3 min read

Haven van het Spaanse Santander foto Filip Cordenier.

De Spaanse regering heeft zojuist het wetsontwerp inzake duurzame visserij en visserijonderzoek goedgekeurd. Het is een actualisering van een wet uit 2001 die tot doel heeft de visserijsector te hervormen om deze een duurzamere dimensie te geven. De Spaanse vloot is de leidende Europese vloot op het gebied van vangsten.

Zodra het wetsontwerp is goedgekeurd door het Spaanse kabinet, en na het bijbehorende parlementaire proces, wordt verwacht dat deze nieuwe wet in de laatste vier maanden van het jaar zal worden goedgekeurd. Deze nieuwe verordening is een toezegging van de regering en is gebaseerd op de noodzaak om de huidige nationale maritieme visserijwet, die in 2001 is aangenomen, te actualiseren.

Volgens minister Planas heeft “in zijn meer dan 20-jarig bestaan een reeks nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden, zowel in de EU-wetgeving als in de internationale oceaangovernance, wat betekent dat de wet van 2001 verouderd is”.

Hij benadrukte dat de wet het principe van duurzaamheid als transversale as heeft, in een drievoudig perspectief: ecologisch, sociaal en economisch. Deze hervorming vindt plaats in de context van de Europese Green Deal. Het beoogt een evenwicht te garanderen tussen de noodzakelijke instandhouding van het mariene milieu en de ontwikkeling van een visserijactiviteit die: winstgevend, aantrekkelijk voor bedrijfsontwikkeling en de noodzakelijke generatievervanging is, waardoor een moderne en concurrerende sector wordt geconsolideerd.

Maatregelen voor de instandhouding en het duurzame gebruik van de visbestanden

Wat het visserijbeheer betreft, introduceert de nieuwe wet maatregelen zoals het beperken van het vangstvolume of het reguleren van de visserij-inspanning, het gebruikte vistuig, het gewicht of de grootte van de soort of de vaststelling van gesloten seizoenen.

Van alle maatregelen valt de inzet voor een efficiënter en flexibeler gebruik van visquota op. De wet actualiseert ook de mechanismen voor de overdracht van vangstmogelijkheden tussen vaartuigen. Dit heeft het dubbele doel om bedrijfsplanning te bevorderen en het gebruik van de quota en dagen van visserij-inspanning die aan Spanje zijn toegewezen, te optimaliseren.

De wet gaat ook in op het beheer van de offshore recreatievisserij om een beter inzicht te krijgen in de impact van deze activiteit op de economie.

Ecosysteemgerichte aanpak

De wet zet zich in voor het versterken van de band tussen visserij en wetenschappelijke kennis voor een goed beheer van het visserijbeleid, rekening houdend met alle interacties die zich voordoen in het mariene milieu. Naast ecologische kwesties moeten onderzoekscampagnes ook sociale en economische aspecten omvatten.

Op sociaal gebied bevat de wet ook maatregelen om bepaalde groepen werknemers “wier werk bijzonder zwaar en hardwerkend is” beter te beschermen tegen hun pensioen. Deze taken worden meestal uitgevoerd door vrouwen.

Visserij Advisor Forum

Nieuwe elementen van de nieuwe verordening zijn onder meer de oprichting van een adviesforum voor de visserij, waaraan visserijautoriteiten, vertegenwoordigers van de sector en het maatschappelijk middenveld zullen deelnemen. Het zal fungeren als een overleg-, redactie- en controleorgaan om ervoor te zorgen dat het visserijbeleid participatief is.

De Spaanse visserijsector

De visserij speelt een belangrijke rol als bron van hoogwaardig en basisvoedsel en als motor van de economie in kustgebieden. Deze dynamiserende rol is niet alleen beperkt tot de activiteit van de kust- en ambachtelijke vloot, omdat de Spaanse vloot actief is in alle zeeën van de wereld en een geavanceerde verwerkingsindustrie heeft.

De Spaanse vloot bestaat uit in totaal 8.839 schepen, met een tonnage van 329.572 bruto ton en een vermogen van 77.2539 kilowatt. Deze cijfers plaatsen het op de eerste plaats in de EU in termen van tonnage, tweede in termen van vermogen (achter Frankrijk) en derde in termen van aantal schepen (achter Italië en Griekenland).

In 2020 ving de vloot als geheel bijna 800.000 ton vis, waarvan 57,8% in internationale wateren, 34% in nationale wateren en 7,6% in EU-wateren. Daarmee staat de Spaanse vloot aan het hoofd van de EU en behoort ze wereldwijd tot de top 20.

95,3% van de vissersvloot is actief in de nationale visgronden, waarbij het grootste aantal vaartuigen (6.895) geconcentreerd is in het segment met een klein vistuig. Deze vloot wordt gekenmerkt door zijn uitgesproken ambachtelijke karakter, vissen dicht bij de thuishavens, het brengen van verse producten op de markt die worden verkocht op een veiling.

Nieuwsbericht ministerie van LNV 31-05-2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *